Angels Feather เทวดา พี่น้องสองคน ซับอิง ตอนที่ ova 1-2

เรื่องย่อ: Angels Feather เทวดา พี่น้องสองคน ซับอิง

เนื้อเรื่องเกี่ยวกับดินแดนที่ไกลโพ้นแห่งหนึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของเหล่าผู้ที่มีปีกสีขาวซึ่งอยู่กันอย่างสงบสุข จนกระทั่ง “mutant” ที่มีปีกเป็นสีดำสนิทปรากฏตัวขึ้นและพยายามจะแย่งชิงอำนาจการปกครองมาเป็นของฝ่ายตนเพียงฝ่ายเดียว เทวดา พี่น้องสองคน

ยอดเข้าชม: 226