Detective Conan ยอดนักสืบจิ๋ว โคนัน ปี 1

เรื่องย่อ: Detective Conan ยอดนักสืบจิ๋ว โคนัน ปี 1

คุโด้ ชินอิจิ นักสืบนักเรียนมัธยมปลายวัย 17 ปีที่แอบชอบลูกสาวของโมริ โคโกโร่ ที่ชื่อ โมริ รันซึ่งคุโด้ ชินอิจิถูกขนานนามว่า ยอดนักสืบแห่งปีเฮย์เซย์ ได้แอบดูการเจรจาลับของชาคุโด้ ชินอิจิ นักสืบนักเรียนมัธยมปลายวัย 17 ปีที่แอบชอบลูกสาวของโมริ โคโกโร่ ที่ชื่อ โมริ รันซึ่งคุโด้ ชินอิจิถูกขนานนามว่า ยอดนักสืบแห่งปีเฮย์เซย์ ได้แอบดูการเจรจาลับของชา

ยอดเข้าชม: 1.51 K

รายการตอนทั้งหมด: Detective Conan ยอดนักสืบจิ๋ว โคนัน ปี 1

ยอดนักสืบจิ๋ว โคนัน ปี 1 ตอนที่ 1

ยอดนักสืบจิ๋ว โคนัน ปี 1 ตอนที่ 2

ยอดนักสืบจิ๋ว โคนัน ปี 1 ตอนที่ 3

ยอดนักสืบจิ๋ว โคนัน ปี 1 ตอนที่ 4

ยอดนักสืบจิ๋ว โคนัน ปี 1 ตอนที่ 5

ยอดนักสืบจิ๋ว โคนัน ปี 1 ตอนที่ 6

ยอดนักสืบจิ๋ว โคนัน ปี 1 ตอนที่ 7

ยอดนักสืบจิ๋ว โคนัน ปี 1 ตอนที่ 8

ยอดนักสืบจิ๋ว โคนัน ปี 1 ตอนที่ 9

ยอดนักสืบจิ๋ว โคนัน ปี 1 ตอนที่ 10

ยอดนักสืบจิ๋ว โคนัน ปี 1 ตอนที่ 11

ยอดนักสืบจิ๋ว โคนัน ปี 1 ตอนที่ 12

ยอดนักสืบจิ๋ว โคนัน ปี 1 ตอนที่ 13

ยอดนักสืบจิ๋ว โคนัน ปี 1 ตอนที่ 14

ยอดนักสืบจิ๋ว โคนัน ปี 1 ตอนที่ 15

ยอดนักสืบจิ๋ว โคนัน ปี 1 ตอนที่ 16

ยอดนักสืบจิ๋ว โคนัน ปี 1 ตอนที่ 17

ยอดนักสืบจิ๋ว โคนัน ปี 1 ตอนที่ 18

ยอดนักสืบจิ๋ว โคนัน ปี 1 ตอนที่ 19

ยอดนักสืบจิ๋ว โคนัน ปี 1 ตอนที่ 20

ยอดนักสืบจิ๋ว โคนัน ปี 1 ตอนที่ 21

ยอดนักสืบจิ๋ว โคนัน ปี 1 ตอนที่ 22

ยอดนักสืบจิ๋ว โคนัน ปี 1 ตอนที่ 23

ยอดนักสืบจิ๋ว โคนัน ปี 1 ตอนที่ 24

ยอดนักสืบจิ๋ว โคนัน ปี 1 ตอนที่ 25

ยอดนักสืบจิ๋ว โคนัน ปี 1 ตอนที่ 26

ยอดนักสืบจิ๋ว โคนัน ปี 1 ตอนที่ 27

ยอดนักสืบจิ๋ว โคนัน ปี 1 ตอนที่ 28

ยอดนักสืบจิ๋ว โคนัน ปี 1 ตอนที่ 29

ยอดนักสืบจิ๋ว โคนัน ปี 1 ตอนที่ 30

ยอดนักสืบจิ๋ว โคนัน ปี 1 ตอนที่ 31

ยอดนักสืบจิ๋ว โคนัน ปี 1 ตอนที่ 32

ยอดนักสืบจิ๋ว โคนัน ปี 1 ตอนที่ 33

ยอดนักสืบจิ๋ว โคนัน ปี 1 ตอนที่ 34

ยอดนักสืบจิ๋ว โคนัน ปี 1 ตอนที่ 35

ยอดนักสืบจิ๋ว โคนัน ปี 1 ตอนที่ 36

ยอดนักสืบจิ๋ว โคนัน ปี 1 ตอนที่ 37

ยอดนักสืบจิ๋ว โคนัน ปี 1 ตอนที่ 38

ยอดนักสืบจิ๋ว โคนัน ปี 1 ตอนที่ 39

ยอดนักสืบจิ๋ว โคนัน ปี 1 ตอนที่ 40

ยอดนักสืบจิ๋ว โคนัน ปี 1 ตอนที่ 41

ยอดนักสืบจิ๋ว โคนัน ปี 1 ตอนที่ 42

ยอดนักสืบจิ๋ว โคนัน ปี 1 ตอนที่ 43

ยอดนักสืบจิ๋ว โคนัน ปี 1 ตอนที่ 44

ยอดนักสืบจิ๋ว โคนัน ปี 1 ตอนที่ 45