Douluo Dalu (Soul Land) Season 3 ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน ภาค3 ซับไทย ตอนที่ 79-134

เรื่องย่อ: Douluo Dalu (Soul Land) Season 3 ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน ภาค3 ซับไทย

ถังซานศิษย์ฝ่ายนอกของนิกายถังได้แอบศึกษาคำภีร์ลับของนิกายเพื่อเติมเต็มความฝันของตัวเอง แต่ว่าเรื่องราวที่คาดไม่ถึงได้เกิดขึ้น ความลับบางอย่างได้ถูกเปิดเผย เป็นเหตุให้ถังซานจบชีวิตของตนเองลงที่หุบเหวมรณะ...และนี่คือจุดเริ่มต้นใหม่อีกครั้ง ถังซานได้กลับมาเกิดใหม่ในอีกโลกหนึ่ง ที่เรียกว่า"Soul Land" ดินแดนแห่งพลังวิญญาณ ซึ่งเป็นโลกที่ไม่มีเวทมนตร์ ไม่มีวิชาการต่อสู้ แต่กลับมีพลังแห่งจิตวิญญาณที่น่าประหลาด

ยอดเข้าชม: 6.06 K

รายการตอนทั้งหมด: Douluo Dalu (Soul Land) Season 3 ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน ภาค3 ซับไทย

ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน ภาค3 ตอนที่ 79

ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน ภาค3 ตอนที่ 80

ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน ภาค3 ตอนที่ 81

ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน ภาค3 ตอนที่ 82

ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน ภาค3 ตอนที่ 83

ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน ภาค3 ตอนที่ 84

ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน ภาค3 ตอนที่ 85

ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน ภาค3 ตอนที่ 86

ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน ภาค3 ตอนที่ 87

ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน ภาค3 ตอนที่ 88

ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน ภาค3 ตอนที่ 89

ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน ภาค3 ตอนที่ 90

ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน ภาค3 ตอนที่ 91

ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน ภาค3 ตอนที่ 92

ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน ภาค3 ตอนที่ 93

ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน ภาค3 ตอนที่ 94

ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน ภาค3 ตอนที่ 95

ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน ภาค3 ตอนที่ 96

ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน ภาค3 ตอนที่ 97

ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน ภาค3 ตอนที่ 98

ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน ภาค3 ตอนที่ 99

ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน ภาค3 ตอนที่ 100

ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน ภาค3 ตอนที่ 101

ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน ภาค3 ตอนที่ 102

ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน ภาค3 ตอนที่ 103

ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน ภาค3 ตอนที่ 104

ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน ภาค3 ตอนที่ 105

ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน ภาค3 ตอนที่ 106

ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน ภาค3 ตอนที่ 107

ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน ภาค3 ตอนที่ 108

ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน ภาค3 ตอนที่ 109

ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน ภาค3 ตอนที่ 110

ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน ภาค3 ตอนที่ 111

ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน ภาค3 ตอนที่ 112

ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน ภาค3 ตอนที่ 113

ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน ภาค3 ตอนที่ 114

ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน ภาค3 ตอนที่ 115

ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน ภาค3 ตอนที่ 116

ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน ภาค3 ตอนที่ 117

ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน ภาค3 ตอนที่ 118

ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน ภาค3 ตอนที่ 119

ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน ภาค3 ตอนที่ 120

ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน ภาค3 ตอนที่ 121

ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน ภาค3 ตอนที่ 122

ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน ภาค3 ตอนที่ 123

ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน ภาค3 ตอนที่ 124

ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน ภาค3 ตอนที่ 125

ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน ภาค3 ตอนที่ 126

ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน ภาค3 ตอนที่ 127

ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน ภาค3 ตอนที่ 128

ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน ภาค3 ตอนที่ 129

ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน ภาค3 ตอนที่ 130

ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน ภาค3 ตอนที่ 131

ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน ภาค3 ตอนที่ 132

ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน ภาค3 ตอนที่ 133

ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน ภาค3 ตอนที่ 134