Dragon Ball Super ดราก้อนบอล ซูเปอร์ ตอนที่ 1-131 ซับไทย

เรื่องย่อ: Dragon Ball Super ดราก้อนบอล ซูเปอร์ ซับไทย

เป็นเนื้อเรื่องหลังจบศึกการต่อสู้กับจอมมารบู ซึ่งโลกสงบสุขไปนานหลายปี แต่แล้วพวกโกคูก็ต้องพบกับศึกครั้งใหม่ ซึ่งจะไม่เหมือนกับตอนภาค GT โดยคราวนี้ทางอาจารย์โทริยามะ อากิระ จะเป็นจะเป็นคนเขียนบทและกำกับการสร้าง ร่วมกับทาง Fuji TV ด้วยตัวเองกันเลย

ยอดเข้าชม: 655

หมวดหมู่:

Subthai (ซับไทย)

รายการตอนทั้งหมด: Dragon Ball Super ดราก้อนบอล ซูเปอร์ ซับไทย

ดราก้อนบอล ซูเปอร์ ซับไทย ตอนที่ 1

ดราก้อนบอล ซูเปอร์ ซับไทย ตอนที่ 2

ดราก้อนบอล ซูเปอร์ ซับไทย ตอนที่ 3

ดราก้อนบอล ซูเปอร์ ซับไทย ตอนที่ 4

ดราก้อนบอล ซูเปอร์ ซับไทย ตอนที่ 5

ดราก้อนบอล ซูเปอร์ ซับไทย ตอนที่ 6

ดราก้อนบอล ซูเปอร์ ซับไทย ตอนที่ 7

ดราก้อนบอล ซูเปอร์ ซับไทย ตอนที่ 8

ดราก้อนบอล ซูเปอร์ ซับไทย ตอนที่ 9

ดราก้อนบอล ซูเปอร์ ซับไทย ตอนที่ 10

ดราก้อนบอล ซูเปอร์ ซับไทย ตอนที่ 11

ดราก้อนบอล ซูเปอร์ ซับไทย ตอนที่ 12

ดราก้อนบอล ซูเปอร์ ซับไทย ตอนที่ 13

ดราก้อนบอล ซูเปอร์ ซับไทย ตอนที่ 14

ดราก้อนบอล ซูเปอร์ ซับไทย ตอนที่ 15

ดราก้อนบอล ซูเปอร์ ซับไทย ตอนที่ 16

ดราก้อนบอล ซูเปอร์ ซับไทย ตอนที่ 17

ดราก้อนบอล ซูเปอร์ ซับไทย ตอนที่ 18

ดราก้อนบอล ซูเปอร์ ซับไทย ตอนที่ 19

ดราก้อนบอล ซูเปอร์ ซับไทย ตอนที่ 20

ดราก้อนบอล ซูเปอร์ ซับไทย ตอนที่ 21

ดราก้อนบอล ซูเปอร์ ซับไทย ตอนที่ 22

ดราก้อนบอล ซูเปอร์ ซับไทย ตอนที่ 23

ดราก้อนบอล ซูเปอร์ ซับไทย ตอนที่ 24

ดราก้อนบอล ซูเปอร์ ซับไทย ตอนที่ 25

ดราก้อนบอล ซูเปอร์ ซับไทย ตอนที่ 26

ดราก้อนบอล ซูเปอร์ ซับไทย ตอนที่ 27

ดราก้อนบอล ซูเปอร์ ซับไทย ตอนที่ 28

ดราก้อนบอล ซูเปอร์ ซับไทย ตอนที่ 29

ดราก้อนบอล ซูเปอร์ ซับไทย ตอนที่ 30

ดราก้อนบอล ซูเปอร์ ซับไทย ตอนที่ 31

ดราก้อนบอล ซูเปอร์ ซับไทย ตอนที่ 32

ดราก้อนบอล ซูเปอร์ ซับไทย ตอนที่ 33

ดราก้อนบอล ซูเปอร์ ซับไทย ตอนที่ 34

ดราก้อนบอล ซูเปอร์ ซับไทย ตอนที่ 35

ดราก้อนบอล ซูเปอร์ ซับไทย ตอนที่ 36

ดราก้อนบอล ซูเปอร์ ซับไทย ตอนที่ 37

ดราก้อนบอล ซูเปอร์ ซับไทย ตอนที่ 38

ดราก้อนบอล ซูเปอร์ ซับไทย ตอนที่ 39

ดราก้อนบอล ซูเปอร์ ซับไทย ตอนที่ 40

ดราก้อนบอล ซูเปอร์ ซับไทย ตอนที่ 41

ดราก้อนบอล ซูเปอร์ ซับไทย ตอนที่ 42

ดราก้อนบอล ซูเปอร์ ซับไทย ตอนที่ 43

ดราก้อนบอล ซูเปอร์ ซับไทย ตอนที่ 44

ดราก้อนบอล ซูเปอร์ ซับไทย ตอนที่ 45

ดราก้อนบอล ซูเปอร์ ซับไทย ตอนที่ 46

ดราก้อนบอล ซูเปอร์ ซับไทย ตอนที่ 47

ดราก้อนบอล ซูเปอร์ ซับไทย ตอนที่ 48

ดราก้อนบอล ซูเปอร์ ซับไทย ตอนที่ 49

ดราก้อนบอล ซูเปอร์ ซับไทย ตอนที่ 50

ดราก้อนบอล ซูเปอร์ ซับไทย ตอนที่ 51

ดราก้อนบอล ซูเปอร์ ซับไทย ตอนที่ 52

ดราก้อนบอล ซูเปอร์ ซับไทย ตอนที่ 53

ดราก้อนบอล ซูเปอร์ ซับไทย ตอนที่ 54

ดราก้อนบอล ซูเปอร์ ซับไทย ตอนที่ 55

ดราก้อนบอล ซูเปอร์ ซับไทย ตอนที่ 56

ดราก้อนบอล ซูเปอร์ ซับไทย ตอนที่ 57

ดราก้อนบอล ซูเปอร์ ซับไทย ตอนที่ 58

ดราก้อนบอล ซูเปอร์ ซับไทย ตอนที่ 59

ดราก้อนบอล ซูเปอร์ ซับไทย ตอนที่ 60

ดราก้อนบอล ซูเปอร์ ซับไทย ตอนที่ 61

ดราก้อนบอล ซูเปอร์ ซับไทย ตอนที่ 62

ดราก้อนบอล ซูเปอร์ ซับไทย ตอนที่ 63

ดราก้อนบอล ซูเปอร์ ซับไทย ตอนที่ 64

ดราก้อนบอล ซูเปอร์ ซับไทย ตอนที่ 65

ดราก้อนบอล ซูเปอร์ ซับไทย ตอนที่ 66

ดราก้อนบอล ซูเปอร์ ซับไทย ตอนที่ 67

ดราก้อนบอล ซูเปอร์ ซับไทย ตอนที่ 68

ดราก้อนบอล ซูเปอร์ ซับไทย ตอนที่ 69

ดราก้อนบอล ซูเปอร์ ซับไทย ตอนที่ 70

ดราก้อนบอล ซูเปอร์ ซับไทย ตอนที่ 71

ดราก้อนบอล ซูเปอร์ ซับไทย ตอนที่ 72

ดราก้อนบอล ซูเปอร์ ซับไทย ตอนที่ 73

ดราก้อนบอล ซูเปอร์ ซับไทย ตอนที่ 74

ดราก้อนบอล ซูเปอร์ ซับไทย ตอนที่ 75

ดราก้อนบอล ซูเปอร์ ซับไทย ตอนที่ 76

ดราก้อนบอล ซูเปอร์ ซับไทย ตอนที่ 77

ดราก้อนบอล ซูเปอร์ ซับไทย ตอนที่ 78

ดราก้อนบอล ซูเปอร์ ซับไทย ตอนที่ 79

ดราก้อนบอล ซูเปอร์ ซับไทย ตอนที่ 80

ดราก้อนบอล ซูเปอร์ ซับไทย ตอนที่ 81

ดราก้อนบอล ซูเปอร์ ซับไทย ตอนที่ 82

ดราก้อนบอล ซูเปอร์ ซับไทย ตอนที่ 83

ดราก้อนบอล ซูเปอร์ ซับไทย ตอนที่ 84

ดราก้อนบอล ซูเปอร์ ซับไทย ตอนที่ 85

ดราก้อนบอล ซูเปอร์ ซับไทย ตอนที่ 86

ดราก้อนบอล ซูเปอร์ ซับไทย ตอนที่ 87

ดราก้อนบอล ซูเปอร์ ซับไทย ตอนที่ 88

ดราก้อนบอล ซูเปอร์ ซับไทย ตอนที่ 89

ดราก้อนบอล ซูเปอร์ ซับไทย ตอนที่ 90

ดราก้อนบอล ซูเปอร์ ซับไทย ตอนที่ 93

ดราก้อนบอล ซูเปอร์ ซับไทย ตอนที่ 91

ดราก้อนบอล ซูเปอร์ ซับไทย ตอนที่ 92

ดราก้อนบอล ซูเปอร์ ซับไทย ตอนที่ 94

ดราก้อนบอล ซูเปอร์ ซับไทย ตอนที่ 95

ดราก้อนบอล ซูเปอร์ ซับไทย ตอนที่ 96

ดราก้อนบอล ซูเปอร์ ซับไทย ตอนที่ 97

ดราก้อนบอล ซูเปอร์ ซับไทย ตอนที่ 98

ดราก้อนบอล ซูเปอร์ ซับไทย ตอนที่ 99

ดราก้อนบอล ซูเปอร์ ซับไทย ตอนที่ 100

ดราก้อนบอล ซูเปอร์ ซับไทย ตอนที่ 101

ดราก้อนบอล ซูเปอร์ ซับไทย ตอนที่ 102

ดราก้อนบอล ซูเปอร์ ซับไทย ตอนที่ 103

ดราก้อนบอล ซูเปอร์ ซับไทย ตอนที่ 104

ดราก้อนบอล ซูเปอร์ ซับไทย ตอนที่ 105

ดราก้อนบอล ซูเปอร์ ซับไทย ตอนที่ 106

ดราก้อนบอล ซูเปอร์ ซับไทย ตอนที่ 107

ดราก้อนบอล ซูเปอร์ ซับไทย ตอนที่ 108

ดราก้อนบอล ซูเปอร์ ซับไทย ตอนที่ 109

ดราก้อนบอล ซูเปอร์ ซับไทย ตอนที่ 110

ดราก้อนบอล ซูเปอร์ ซับไทย ตอนที่ 111

ดราก้อนบอล ซูเปอร์ ซับไทย ตอนที่ 112

ดราก้อนบอล ซูเปอร์ ซับไทย ตอนที่ 113

ดราก้อนบอล ซูเปอร์ ซับไทย ตอนที่ 114

ดราก้อนบอล ซูเปอร์ ซับไทย ตอนที่ 115

ดราก้อนบอล ซูเปอร์ ซับไทย ตอนที่ 116

ดราก้อนบอล ซูเปอร์ ซับไทย ตอนที่ 117

ดราก้อนบอล ซูเปอร์ ซับไทย ตอนที่ 118

ดราก้อนบอล ซูเปอร์ ซับไทย ตอนที่ 119

ดราก้อนบอล ซูเปอร์ ซับไทย ตอนที่ 120

ดราก้อนบอล ซูเปอร์ ซับไทย ตอนที่ 121

ดราก้อนบอล ซูเปอร์ ซับไทย ตอนที่ 122

ดราก้อนบอล ซูเปอร์ ซับไทย ตอนที่ 123

ดราก้อนบอล ซูเปอร์ ซับไทย ตอนที่ 124

ดราก้อนบอล ซูเปอร์ ซับไทย ตอนที่ 125

ดราก้อนบอล ซูเปอร์ ซับไทย ตอนที่ 126

ดราก้อนบอล ซูเปอร์ ซับไทย ตอนที่ 127

ดราก้อนบอล ซูเปอร์ ซับไทย ตอนที่ 128

ดราก้อนบอล ซูเปอร์ ซับไทย ตอนที่ 129

ดราก้อนบอล ซูเปอร์ ซับไทย ตอนที่ 130

ดราก้อนบอล ซูเปอร์ ซับไทย ตอนที่ 131