Dragon Ball Z Kai ดราก้อนบอล แซดไค ตอนที่ 1-98 พากย์ไทย

เรื่องย่อ: Dragon Ball Z Kai ดราก้อนบอล แซดไค พากย์ไทย

ดราก้อนบอล ไค เป็นภาพยนตร์อะนิเมะของซีรีส์ดราก้อนบอลจากผลงานของ อากิระ โทริยามะ โดยซีรีส์นี้เป็นซีรีส์ครบรอบวาระ 20 ปีจากการออกอากาศเรื่อง ดราก้อนบอล Z โดยกลับมาทำใหม่ในระบบ High Definition Television (โทรทัศน์ความละเอียดสูง) เนื้อหาจะถูกตัดต่อใหม่ ให้กระชับฉับไวขึ้น เสียงประกอบ และ ดนตรี จะแต่งขึ้นมาใหม่ทั้งหมดให้เหมาะกับยุคนี้ แต่ยังคงใช้นักพากย์เดิมและใช้นักพากย์ใหม่ด้วย ออกอากาศทุกวันอาทิตย์เวลา 09.00 น. (ตามเวลาประเทศญี่ปุ่น) ทางช่อง ฟูจิทีวี ในช่วงดรีม 9 โดยออกอากาศครั้งแรกเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2552 และสิ้นสุดออกอากาศเมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2554 รวมออกอากาศทั้งหมด 9

ยอดเข้าชม: 649

หมวดหมู่:

THAI (พากย์ไทย)

รายการตอนทั้งหมด: Dragon Ball Z Kai ดราก้อนบอล แซดไค พากย์ไทย

ดราก้อนบอล แซดไค พากย์ไทย ตอนที่ 1

ดราก้อนบอล แซดไค พากย์ไทย ตอนที่ 2

ดราก้อนบอล แซดไค พากย์ไทย ตอนที่ 3

ดราก้อนบอล แซดไค พากย์ไทย ตอนที่ 4

ดราก้อนบอล แซดไค พากย์ไทย ตอนที่ 5

ดราก้อนบอล แซดไค พากย์ไทย ตอนที่ 6

ดราก้อนบอล แซดไค พากย์ไทย ตอนที่ 7

ดราก้อนบอล แซดไค พากย์ไทย ตอนที่ 8

ดราก้อนบอล แซดไค พากย์ไทย ตอนที่ 9

ดราก้อนบอล แซดไค พากย์ไทย ตอนที่ 10

ดราก้อนบอล แซดไค พากย์ไทย ตอนที่ 11

ดราก้อนบอล แซดไค พากย์ไทย ตอนที่ 12

ดราก้อนบอล แซดไค พากย์ไทย ตอนที่ 13

ดราก้อนบอล แซดไค พากย์ไทย ตอนที่ 14

ดราก้อนบอล แซดไค พากย์ไทย ตอนที่ 15

ดราก้อนบอล แซดไค พากย์ไทย ตอนที่ 16

ดราก้อนบอล แซดไค พากย์ไทย ตอนที่ 17

ดราก้อนบอล แซดไค พากย์ไทย ตอนที่ 18

ดราก้อนบอล แซดไค พากย์ไทย ตอนที่ 19

ดราก้อนบอล แซดไค พากย์ไทย ตอนที่ 20

ดราก้อนบอล แซดไค พากย์ไทย ตอนที่ 21

ดราก้อนบอล แซดไค พากย์ไทย ตอนที่ 22

ดราก้อนบอล แซดไค พากย์ไทย ตอนที่ 23

ดราก้อนบอล แซดไค พากย์ไทย ตอนที่ 24

ดราก้อนบอล แซดไค พากย์ไทย ตอนที่ 25

ดราก้อนบอล แซดไค พากย์ไทย ตอนที่ 26

ดราก้อนบอล แซดไค พากย์ไทย ตอนที่ 27

ดราก้อนบอล แซดไค พากย์ไทย ตอนที่ 28

ดราก้อนบอล แซดไค พากย์ไทย ตอนที่ 29

ดราก้อนบอล แซดไค พากย์ไทย ตอนที่ 30

ดราก้อนบอล แซดไค พากย์ไทย ตอนที่ 31

ดราก้อนบอล แซดไค พากย์ไทย ตอนที่ 32

ดราก้อนบอล แซดไค พากย์ไทย ตอนที่ 33

ดราก้อนบอล แซดไค พากย์ไทย ตอนที่ 34

ดราก้อนบอล แซดไค พากย์ไทย ตอนที่ 35

ดราก้อนบอล แซดไค พากย์ไทย ตอนที่ 36

ดราก้อนบอล แซดไค พากย์ไทย ตอนที่ 37

ดราก้อนบอล แซดไค พากย์ไทย ตอนที่ 38

ดราก้อนบอล แซดไค พากย์ไทย ตอนที่ 39

ดราก้อนบอล แซดไค พากย์ไทย ตอนที่ 40

ดราก้อนบอล แซดไค พากย์ไทย ตอนที่ 41

ดราก้อนบอล แซดไค พากย์ไทย ตอนที่ 42

ดราก้อนบอล แซดไค พากย์ไทย ตอนที่ 43

ดราก้อนบอล แซดไค พากย์ไทย ตอนที่ 44

ดราก้อนบอล แซดไค พากย์ไทย ตอนที่ 45

ดราก้อนบอล แซดไค พากย์ไทย ตอนที่ 46

ดราก้อนบอล แซดไค พากย์ไทย ตอนที่ 47

ดราก้อนบอล แซดไค พากย์ไทย ตอนที่ 48

ดราก้อนบอล แซดไค พากย์ไทย ตอนที่ 49

ดราก้อนบอล แซดไค พากย์ไทย ตอนที่ 50

ดราก้อนบอล แซดไค พากย์ไทย ตอนที่ 51

ดราก้อนบอล แซดไค พากย์ไทย ตอนที่ 52

ดราก้อนบอล แซดไค พากย์ไทย ตอนที่ 53

ดราก้อนบอล แซดไค พากย์ไทย ตอนที่ 54

ดราก้อนบอล แซดไค พากย์ไทย ตอนที่ 55

ดราก้อนบอล แซดไค พากย์ไทย ตอนที่ 56

ดราก้อนบอล แซดไค พากย์ไทย ตอนที่ 57

ดราก้อนบอล แซดไค พากย์ไทย ตอนที่ 58

ดราก้อนบอล แซดไค พากย์ไทย ตอนที่ 59

ดราก้อนบอล แซดไค พากย์ไทย ตอนที่ 60

ดราก้อนบอล แซดไค พากย์ไทย ตอนที่ 61

ดราก้อนบอล แซดไค พากย์ไทย ตอนที่ 62

ดราก้อนบอล แซดไค พากย์ไทย ตอนที่ 63

ดราก้อนบอล แซดไค พากย์ไทย ตอนที่ 64

ดราก้อนบอล แซดไค พากย์ไทย ตอนที่ 65

ดราก้อนบอล แซดไค พากย์ไทย ตอนที่ 66

ดราก้อนบอล แซดไค พากย์ไทย ตอนที่ 68

ดราก้อนบอล แซดไค พากย์ไทย ตอนที่ 69

ดราก้อนบอล แซดไค พากย์ไทย ตอนที่ 70

ดราก้อนบอล แซดไค พากย์ไทย ตอนที่ 71

ดราก้อนบอล แซดไค พากย์ไทย ตอนที่ 72

ดราก้อนบอล แซดไค พากย์ไทย ตอนที่ 73

ดราก้อนบอล แซดไค พากย์ไทย ตอนที่ 74

ดราก้อนบอล แซดไค พากย์ไทย ตอนที่ 75

ดราก้อนบอล แซดไค พากย์ไทย ตอนที่ 76

ดราก้อนบอล แซดไค พากย์ไทย ตอนที่ 77

ดราก้อนบอล แซดไค พากย์ไทย ตอนที่ 78

ดราก้อนบอล แซดไค พากย์ไทย ตอนที่ 79

ดราก้อนบอล แซดไค พากย์ไทย ตอนที่ 80

ดราก้อนบอล แซดไค พากย์ไทย ตอนที่ 81

ดราก้อนบอล แซดไค พากย์ไทย ตอนที่ 82

ดราก้อนบอล แซดไค พากย์ไทย ตอนที่ 83

ดราก้อนบอล แซดไค พากย์ไทย ตอนที่ 84

ดราก้อนบอล แซดไค พากย์ไทย ตอนที่ 85

ดราก้อนบอล แซดไค พากย์ไทย ตอนที่ 86

ดราก้อนบอล แซดไค พากย์ไทย ตอนที่ 87

ดราก้อนบอล แซดไค พากย์ไทย ตอนที่ 88

ดราก้อนบอล แซดไค พากย์ไทย ตอนที่ 89

ดราก้อนบอล แซดไค พากย์ไทย ตอนที่ 90

ดราก้อนบอล แซดไค พากย์ไทย ตอนที่ 91

ดราก้อนบอล แซดไค พากย์ไทย ตอนที่ 92

ดราก้อนบอล แซดไค พากย์ไทย ตอนที่ 93

ดราก้อนบอล แซดไค พากย์ไทย ตอนที่ 94

ดราก้อนบอล แซดไค พากย์ไทย ตอนที่ 95

ดราก้อนบอล แซดไค พากย์ไทย ตอนที่ 96

ดราก้อนบอล แซดไค พากย์ไทย ตอนที่ 97

ดราก้อนบอล แซดไค พากย์ไทย ตอนที่ 98