Fights Break Sphere (Dou Po Cangqiong: San Nian Zhi Yao) สัประยุทธ์ทะลุฟ้า – สามปีที่สัญญา ซับไทย ตอนที่ 1-13

เรื่องย่อ: Fights Break Sphere (Dou Po Cangqiong: San Nian Zhi Yao) สัประยุทธ์ทะลุฟ้า – สามปีที่สัญญา ซับไทย

Dou Po Cangqiong: San Nian Zhi Yao ประยุทธ์ทะลุฟ้า – สามปีที่สัญญา Xiao Yan มาถึงจุดสูงสุดของ Yun Lan Sect เพื่อบรรลุข้อตกลง 3 ปีระหว่างเขากับ Nalan Yanran ทั้งหมดนี้เกิดขึ้นเมื่อตอนเริ่มต้นของเรื่อง Nalan Yanran มาถึงเมือง Wu เพื่อยุติการหมั้นหมายแต่งงานกับ Xiao Yan ที่ปู่ย่าตายายของพวกเขาตั้งไว้ นี่เป็นการดูหมิ่นอย่างมากต่อตระกูล Xiao และ Xiao Yan ไม่สามารถยอมรับความอัปยศอดสูนี้จึงทำให้เขากำหนดข้อตกลง 3 ปีซึ่งเขาจะเอาชนะ Nalan Yanran ในอีก 3 ปีหลังจากลงนามในสัญญาและจะ เป็นผู้ที่จะเริ่มต้นการหย่าร้างเพื่อรักษาชื่อเสียงและศักดิ์ศรีของตระกูลของเขา

ยอดเข้าชม: 3.25 K

รายการตอนทั้งหมด: Fights Break Sphere (Dou Po Cangqiong: San Nian Zhi Yao) สัประยุทธ์ทะลุฟ้า – สามปีที่สัญญา ซับไทย

Dou Po Cangqiong San Nian Zhi Yao ศึกท้ารบสวรรค์ พิเศษ 3 ซับไทย ตอนที่ 1

Dou Po Cangqiong San Nian Zhi Yao ศึกท้ารบสวรรค์ พิเศษ 3 ซับไทย ตอนที่ 2

Dou Po Cangqiong San Nian Zhi Yao ศึกท้ารบสวรรค์ พิเศษ 3 ซับไทย ตอนที่ 3

Dou Po Cangqiong San Nian Zhi Yao ศึกท้ารบสวรรค์ พิเศษ 3 ซับไทย ตอนที่ 4

Dou Po Cangqiong San Nian Zhi Yao ศึกท้ารบสวรรค์ พิเศษ 3 ซับไทย ตอนที่ 5

Dou Po Cangqiong San Nian Zhi Yao ศึกท้ารบสวรรค์ พิเศษ 3 ซับไทย ตอนที่ 6

Dou Po Cangqiong San Nian Zhi Yao ศึกท้ารบสวรรค์ พิเศษ 3 ซับไทย ตอนที่ 7

Dou Po Cangqiong San Nian Zhi Yao ศึกท้ารบสวรรค์ พิเศษ 3 ซับไทย ตอนที่ 8

Dou Po Cangqiong San Nian Zhi Yao ศึกท้ารบสวรรค์ พิเศษ 3 ซับไทย ตอนที่ 9

Dou Po Cangqiong San Nian Zhi Yao ศึกท้ารบสวรรค์ พิเศษ 3 ซับไทย ตอนที่ 10

Dou Po Cangqiong San Nian Zhi Yao ศึกท้ารบสวรรค์ พิเศษ 3 ซับไทย ตอนที่ 11

Dou Po Cangqiong San Nian Zhi Yao ศึกท้ารบสวรรค์ พิเศษ 3 ซับไทย ตอนที่ 12

Dou Po Cangqiong San Nian Zhi Yao ศึกท้ารบสวรรค์ พิเศษ 3 ซับไทย ตอนที่ 13