Fune wo Amu กว่าจะเป็นพจนานุกรมสักเล่ม ซับไทย ตอนที่ 1-11

เรื่องย่อ: Fune wo Amu กว่าจะเป็นพจนานุกรมสักเล่ม ซับไทย

Fune wo Amu กว่าจะเป็นพจนานุกรมสักเล่ม Synopsis เรื่องราวของ Majime Mitsuya ชายหนุ่มจริงจัง แต่มักผู้จาไม่เข้าหูคน กับ Nishioka Masashi ชายหนุ่มผู้เข้ากับคนอื่นได้ง่าย กับเรื่องราวมิตรภาพ, ความมุ่งมั่น และความชื่นชอบในงานของพวกเขา ในบริษัทที่ทำพจนานุกรมเล่มใหม่ที่ชื่อว่า The Great Passage

ยอดเข้าชม: 156

รายการตอนทั้งหมด: Fune wo Amu กว่าจะเป็นพจนานุกรมสักเล่ม ซับไทย

Fune wo Amu กว่าจะเป็นพจนานุกรมสักเล่ม ซับไทย ตอนที่ 1

Fune wo Amu กว่าจะเป็นพจนานุกรมสักเล่ม ซับไทย ตอนที่ 2

Fune wo Amu กว่าจะเป็นพจนานุกรมสักเล่ม ซับไทย ตอนที่ 3

Fune wo Amu กว่าจะเป็นพจนานุกรมสักเล่ม ซับไทย ตอนที่ 4

Fune wo Amu กว่าจะเป็นพจนานุกรมสักเล่ม ซับไทย ตอนที่ 5

Fune wo Amu กว่าจะเป็นพจนานุกรมสักเล่ม ซับไทย ตอนที่ 6

Fune wo Amu กว่าจะเป็นพจนานุกรมสักเล่ม ซับไทย ตอนที่ 7

Fune wo Amu กว่าจะเป็นพจนานุกรมสักเล่ม ซับไทย ตอนที่ 8

Fune wo Amu กว่าจะเป็นพจนานุกรมสักเล่ม ซับไทย ตอนที่ 9

Fune wo Amu กว่าจะเป็นพจนานุกรมสักเล่ม ซับไทย ตอนที่ 10

Fune wo Amu กว่าจะเป็นพจนานุกรมสักเล่ม ซับไทย ตอนที่ 11