God Of Magical World เทพเจ้าแห่งโลกเวทมนตร์ ตอนที่ 1-54 ซับไทย

เรื่องย่อ: God Of Magical World เทพเจ้าแห่งโลกเวทมนตร์ ซับไทย

ในตอนท้ายของปฏิทินปี 2020 ทวีปสเติร์นซึ่งได้มาถึงจุดสิ้นสุดของอารยธรรมเนื่องจากความอ่อนล้าของธาตุเวทมนตร์นำไปสู่การทำลายล้างของทวีปภายใต้พายุที่เป็นโมฆะ Ye Xuan เทพเจ้าแห่งกฎหมายองค์สุดท้ายในแผ่นดินใหญ่ตื่นขึ้นอย่างไม่คาดคิดในยุคของอารยธรรมเวทมนตร์ที่รุ่งเรืองเมื่อสามพันปีก่อนและกลายเป็นนักเรียนธรรมดาที่ Sith Magic Academy ที่ชายแดนของอาณาจักรออร์แลนโดทางตะวันตกเฉียงเหนือของ แผ่นดินใหญ่. เพื่อรักษาแผ่นดินใหญ่และป้องกันไม่ให้จุดจบมาถึง Ye Xuan จึงเริ่มสำรวจความลึกลับของความวุ่นวายอันมืดมิดที่นำไปสู่การสูญสิ้นขององค์ประกอบเวทย์มนตร์ในแผ่นดินใหญ่เมื่อสามพันปีก่อนเพื่อป้องกันวิกฤตแผ่นดินใหญ่ เผ่าพันธุ์เอลฟ์, มังกรยักษ์, บีมมอน, เผ่าพันธุ์ออร์ค…แต่ละเผ่าพันธุ์ที่มีชีวิตชีวาพลังอันแข็งแกร่งและทวีปอันรุ่งโรจน์ทำให้เย่ซวนตระหนักถึงภารกิจของเขามากขึ้น เทพแห่งอาณาจักรหมื่นแห่งโลกมหัศจรรย์ชีวิตนี้จะได้รับการช่วยชีวิตโดยข้าเย่ซวน!

ยอดเข้าชม: 5.53 K

หมวดหมู่:

Subthai (ซับไทย)

รายการตอนทั้งหมด: God Of Magical World เทพเจ้าแห่งโลกเวทมนตร์ ซับไทย

เทพเจ้าแห่งโลกเวทมนตร์ ซับไทย ตอนที่ 1

เทพเจ้าแห่งโลกเวทมนตร์ ซับไทย ตอนที่ 2

เทพเจ้าแห่งโลกเวทมนตร์ ซับไทย ตอนที่ 3

เทพเจ้าแห่งโลกเวทมนตร์ ซับไทย ตอนที่ 4

เทพเจ้าแห่งโลกเวทมนตร์ ซับไทย ตอนที่ 5

เทพเจ้าแห่งโลกเวทมนตร์ ซับไทย ตอนที่ 6

เทพเจ้าแห่งโลกเวทมนตร์ ซับไทย ตอนที่ 7

เทพเจ้าแห่งโลกเวทมนตร์ ซับไทย ตอนที่ 8

เทพเจ้าแห่งโลกเวทมนตร์ ซับไทย ตอนที่ 9

เทพเจ้าแห่งโลกเวทมนตร์ ซับไทย ตอนที่ 10

เทพเจ้าแห่งโลกเวทมนตร์ ซับไทย ตอนที่ 11

เทพเจ้าแห่งโลกเวทมนตร์ ซับไทย ตอนที่ 12

เทพเจ้าแห่งโลกเวทมนตร์ ซับไทย ตอนที่ 13

เทพเจ้าแห่งโลกเวทมนตร์ ซับไทย ตอนที่ 14

เทพเจ้าแห่งโลกเวทมนตร์ ซับไทย ตอนที่ 15

เทพเจ้าแห่งโลกเวทมนตร์ ซับไทย ตอนที่ 16

เทพเจ้าแห่งโลกเวทมนตร์ ซับไทย ตอนที่ 17

เทพเจ้าแห่งโลกเวทมนตร์ ซับไทย ตอนที่ 18

เทพเจ้าแห่งโลกเวทมนตร์ ซับไทย ตอนที่ 19

เทพเจ้าแห่งโลกเวทมนตร์ ซับไทย ตอนที่ 20

เทพเจ้าแห่งโลกเวทมนตร์ ซับไทย ตอนที่ 21

เทพเจ้าแห่งโลกเวทมนตร์ ซับไทย ตอนที่ 22

เทพเจ้าแห่งโลกเวทมนตร์ ซับไทย ตอนที่ 23

เทพเจ้าแห่งโลกเวทมนตร์ ซับไทย ตอนที่ 24

เทพเจ้าแห่งโลกเวทมนตร์ ซับไทย ตอนที่ 25

เทพเจ้าแห่งโลกเวทมนตร์ ซับไทย ตอนที่ 26

เทพเจ้าแห่งโลกเวทมนตร์ ซับไทย ตอนที่ 27

เทพเจ้าแห่งโลกเวทมนตร์ ซับไทย ตอนที่ 28

เทพเจ้าแห่งโลกเวทมนตร์ ซับไทย ตอนที่ 29

เทพเจ้าแห่งโลกเวทมนตร์ ซับไทย ตอนที่ 30

เทพเจ้าแห่งโลกเวทมนตร์ ซับไทย ตอนที่ 31

เทพเจ้าแห่งโลกเวทมนตร์ ซับไทย ตอนที่ 32

เทพเจ้าแห่งโลกเวทมนตร์ ซับไทย ตอนที่ 33

เทพเจ้าแห่งโลกเวทมนตร์ ซับไทย ตอนที่ 34

เทพเจ้าแห่งโลกเวทมนตร์ ซับไทย ตอนที่ 35

เทพเจ้าแห่งโลกเวทมนตร์ ซับไทย ตอนที่ 36

เทพเจ้าแห่งโลกเวทมนตร์ ซับไทย ตอนที่ 37

เทพเจ้าแห่งโลกเวทมนตร์ ซับไทย ตอนที่ 38

เทพเจ้าแห่งโลกเวทมนตร์ ซับไทย ตอนที่ 39

เทพเจ้าแห่งโลกเวทมนตร์ ซับไทย ตอนที่ 40

เทพเจ้าแห่งโลกเวทมนตร์ ซับไทย ตอนที่ 41

เทพเจ้าแห่งโลกเวทมนตร์ ซับไทย ตอนที่ 42

เทพเจ้าแห่งโลกเวทมนตร์ ซับไทย ตอนที่ 43

เทพเจ้าแห่งโลกเวทมนตร์ ซับไทย ตอนที่ 44

เทพเจ้าแห่งโลกเวทมนตร์ ซับไทย ตอนที่ 45

เทพเจ้าแห่งโลกเวทมนตร์ ซับไทย ตอนที่ 46

เทพเจ้าแห่งโลกเวทมนตร์ ซับไทย ตอนที่ 47

เทพเจ้าแห่งโลกเวทมนตร์ ซับไทย ตอนที่ 48

เทพเจ้าแห่งโลกเวทมนตร์ ซับไทย ตอนที่ 49

เทพเจ้าแห่งโลกเวทมนตร์ ซับไทย ตอนที่ 50

เทพเจ้าแห่งโลกเวทมนตร์ ซับไทย ตอนที่ 51

เทพเจ้าแห่งโลกเวทมนตร์ ซับไทย ตอนที่ 52

เทพเจ้าแห่งโลกเวทมนตร์ ซับไทย ตอนที่ 53

เทพเจ้าแห่งโลกเวทมนตร์ ซับไทย ตอนที่ 54