Gyakuten Sekai no Denchi Shoujo สาวน้อยวัยใส พิชิตชัยในโลกเผด็จการ ตอนที่ 1-12 ซับไทย

เรื่องย่อ: Gyakuten Sekai no Denchi Shoujo สาวน้อยวัยใส พิชิตชัยในโลกเผด็จการ ซับไทย

เป็นเรื่องราวในปี 2019 ก่อนประเทศญี่ปุ่นจะมีการเปลี่ยนแปลงรัชศกใหม่ ที่จู่ ๆ บนท้องฟ้าได้มีรอยแยกต่างมิติโผล่ออกมา และข้างในนั้นมีต่างโลกกลับตาลปัตรที่มีชื่อว่า “Shinkoku Nihon” (ประเทศญี่ปุ่นที่แท้จริง) อยู่ เป็นโลกคู่ขนานที่ญี่ปุ่นยังคงปกครองด้วยระบอบทหารแบบในอดีต ซึ่งโลกคู่ขนานนี้ได้ใช้ “Genmu” อาวุธประเภทแก๊สที่ทำให้อาวุธยุคปัจจุบันใช้การไม่ได้กับ “Garan” หุ่นยนต์ขนาดยักษ์ทำการรุกรานญี่ปุ่นของเรา จนสามารถเข้ายึดรัฐบาลและปกครองได้สำเร็จ ทำให้พวกเราไม่ได้เข้าสู่ยุคที่เรียกว่า “Reiwa” ผ่านไป 10 ปีหลังจากนั้น ประเทศญี่ปุ่นได้เกิดใหม่เป็นเมืองขึ้นของ Shinkoku และถูกเรียกว่า “Genkoku Nihon” (ประเทศมายา ญี่ปุ่น) ภายใต้การตรวจสอบเซ็นเซอร์ที่เข้มงวด ทำให้ความรุ่งโรจน์ของวัฒนธรรมย่อยที่เคยภาคภูมิใจเมื่อครั้งอดีตอย่างมังงะ อนิเมะ และไอดอลได้ตายลง แต่ว่า Otaku is not dead! (โอตาคุยังไม่ตาย!) ที่นี่มีกองกำลังที่ประกาศตัวต่อต้าน Shinkoku เพื่อปกป้องเหล่าวัฒนธรรมย่อยอยู่ และนั่นคือเหล่าสมาคมลับที่มีชื่อว่า “Arahabaki” โดยมีอาวุธหลักของกลุ่มคือ “Garanndoll” กับเหล่าสาวน้อยที่เป็นแหล่งพลังหลักในการขับเคลื่อนอาวุธ ซึ่งผู้คนต่างเรียกพวกเธอว่า “Denchi Shojo!” (สาวน้อยแบตเตอรี่)

ยอดเข้าชม: 357

รายการตอนทั้งหมด: Gyakuten Sekai no Denchi Shoujo สาวน้อยวัยใส พิชิตชัยในโลกเผด็จการ ซับไทย

สาวน้อยวัยใส พิชิตชัยในโลกเผด็จการ ตอนที่ 1

สาวน้อยวัยใส พิชิตชัยในโลกเผด็จการ ตอนที่ 2

สาวน้อยวัยใส พิชิตชัยในโลกเผด็จการ ตอนที่ 3

สาวน้อยวัยใส พิชิตชัยในโลกเผด็จการ ตอนที่ 4

สาวน้อยวัยใส พิชิตชัยในโลกเผด็จการ ตอนที่ 5

สาวน้อยวัยใส พิชิตชัยในโลกเผด็จการ ตอนที่ 6

สาวน้อยวัยใส พิชิตชัยในโลกเผด็จการ ตอนที่ 7

สาวน้อยวัยใส พิชิตชัยในโลกเผด็จการ ตอนที่ 8

สาวน้อยวัยใส พิชิตชัยในโลกเผด็จการ ตอนที่ 9

สาวน้อยวัยใส พิชิตชัยในโลกเผด็จการ ตอนที่ 10

สาวน้อยวัยใส พิชิตชัยในโลกเผด็จการ ตอนที่ 11

สาวน้อยวัยใส พิชิตชัยในโลกเผด็จการ ตอนที่ 12