Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ พากย์ไทย ตอนที่ 1-148

เรื่องย่อ: Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ พากย์ไทย

กอร์น เด็กชายอายุ 12 ปี ที่อาศัยอยู่กับน้าสาวชื่อมิโตะในเกาะปลาวาฬ ซึ่งเป็นเกาะเล็ก ๆ ที่ชาวประมงอาศัยอยู่กันตัวกอร์นนั้นตั้งแต่เด็กก็เชื่อว่า พ่อและแม่ของเขาเสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุ ตั้งแต่เขายังเด็กเพราะทุกคนรวมทั้งน้าของเขาบอกอย่างนั้นแต่ทว่าเมื่อเขาได้ทราบความจริงเกี่ยวกับพ่อ เขาจึงตัดสินใจที่จะออกเดินทางตามรอยของพ่อที่เป็นฮันเตอร์ที่ยิ่งใหญ่

ยอดเข้าชม: 14.72 K

รายการตอนทั้งหมด: Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ พากย์ไทย

ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่ 1

ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่ 2

ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่ 3

ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่ 4

ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่ 5

ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่ 6

ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่ 7

ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่ 8

ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่ 9

ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่ 10

ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่ 11

ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่ 12

ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่ 13

ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่ 14

ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่ 15

ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่ 16

ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่ 17

ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่ 18

ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่ 19

ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่ 20

ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่ 21

ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่ 22

ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่ 23

ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่ 24

ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่ 25

ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่ 26

ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่ 27

ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่ 28

ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่ 29

ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่ 30

ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่ 31

ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่ 32

ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่ 33

ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่ 34

ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่ 35

ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่ 36

ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่ 37

ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่ 38

ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่ 39

ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่ 40

ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่ 41

ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่ 42

ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่ 43

ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่ 44

ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่ 45

ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่ 46

ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่ 47

ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่ 48

ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่ 49

ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่ 50

ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่ 51

ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่ 52

ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่ 53

ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่ 54

ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่ 55

ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่ 56

ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่ 57

ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่ 58

ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่ 59

ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่ 60

ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่ 61

ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่ 62

ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่ 63

ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่ 64

ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่ 65

ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่ 66

ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่ 67

ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่ 68

ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่ 69

ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่ 70

ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ ตอนที่ Greed island