Infinite Stratos ปฏิบัติการรักจักรกลทะยานฟ้า ตอนที่ 1-12+OVA พากย์ไทย

เรื่องย่อ: Infinite Stratos ปฏิบัติการรักจักรกลทะยานฟ้า พากย์ไทย

ปฏิบัติการรักจักรกลทะยานฟ้า โอ ริมูระ อิจิกะ เด็กหนุ่มอายุ 15 ปีที่สามารถใช้งานระบบอาวุธที่รูปร่างเหมือนชุดเกราะซึ่งเรียกว่า Infinite Stratos อินฟินิตี้ สตราโตส หรือ ไอเอส เรื่องที่เขาใช้ได้อาจจะไม่ใช่เรื่องแปลกหากเพียงแต่ อินฟินิตี้สตราโตส หรือ ไอเอสนั้นสามารถใช้งานได้เฉพาะกับผู้หญิงเท่านั้น อิจิกะจึงเป็นผู้ชายเพียงคนเดียวในโลกที่สามารถใช้งานอินฟินิตี้

ยอดเข้าชม: 443

รายการตอนทั้งหมด: Infinite Stratos ปฏิบัติการรักจักรกลทะยานฟ้า พากย์ไทย

Infinite Stratos ปฏิบัติการรักจักรกลทะยานฟ้า ตอนที่ 1 พากย์ไทย

Infinite Stratos ปฏิบัติการรักจักรกลทะยานฟ้า ตอนที่ 2 พากย์ไทย

Infinite Stratos ปฏิบัติการรักจักรกลทะยานฟ้า ตอนที่ 3 พากย์ไทย

Infinite Stratos ปฏิบัติการรักจักรกลทะยานฟ้า ตอนที่ 4 พากย์ไทย

Infinite Stratos ปฏิบัติการรักจักรกลทะยานฟ้า ตอนที่ 5 พากย์ไทย

Infinite Stratos ปฏิบัติการรักจักรกลทะยานฟ้า ตอนที่ 6 พากย์ไทย

Infinite Stratos ปฏิบัติการรักจักรกลทะยานฟ้า ตอนที่ 7 พากย์ไทย

Infinite Stratos ปฏิบัติการรักจักรกลทะยานฟ้า ตอนที่ 8 พากย์ไทย

Infinite Stratos ปฏิบัติการรักจักรกลทะยานฟ้า ตอนที่ 9 พากย์ไทย

Infinite Stratos ปฏิบัติการรักจักรกลทะยานฟ้า ตอนที่ 10 พากย์ไทย

Infinite Stratos ปฏิบัติการรักจักรกลทะยานฟ้า ตอนที่ 11 พากย์ไทย

Infinite Stratos ปฏิบัติการรักจักรกลทะยานฟ้า ตอนที่ 12 พากย์ไทย

Infinite Stratos ปฏิบัติการรักจักรกลทะยานฟ้า ตอนที่ OVA พากย์ไทย