Jahy-sama wa Kujikenai! ท่านปีศาจจาฮี ชีวิตนี้ไม่มีถอย! ตอนที่ 1-20 ซับไทย

เรื่องย่อ: Jahy-sama wa Kujikenai! ท่านปีศาจจาฮี ชีวิตนี้ไม่มีถอย! ซับไทย

เรื่องราวของ ท่านจาฮี ผู้ยิ่งใหญ่แห่งโลกปีศาจ เนื่องจากอาณาจักรถูกทำลายโดยสาวน้อยเวทมนต์ ท่านจาฮีจึงถูกส่งมาอยู่ในโลกมนุษย์ และต้องตามหาอัญมณีลึกลับ เพื่อกลับไปฟื้นฟูโลกปีศาจอีกครั้ง !

ยอดเข้าชม: 380

รายการตอนทั้งหมด: Jahy-sama wa Kujikenai! ท่านปีศาจจาฮี ชีวิตนี้ไม่มีถอย! ซับไทย

ท่านปีศาจจาฮี ชีวิตนี้ไม่มีถอย ตอนที่ 1

ท่านปีศาจจาฮี ชีวิตนี้ไม่มีถอย ตอนที่ 2

ท่านปีศาจจาฮี ชีวิตนี้ไม่มีถอย ตอนที่ 3

ท่านปีศาจจาฮี ชีวิตนี้ไม่มีถอย ตอนที่ 4

ท่านปีศาจจาฮี ชีวิตนี้ไม่มีถอย ตอนที่ 5

ท่านปีศาจจาฮี ชีวิตนี้ไม่มีถอย ตอนที่ 6

ท่านปีศาจจาฮี ชีวิตนี้ไม่มีถอย ตอนที่ 7

ท่านปีศาจจาฮี ชีวิตนี้ไม่มีถอย ตอนที่ 8

ท่านปีศาจจาฮี ชีวิตนี้ไม่มีถอย ตอนที่ 9

ท่านปีศาจจาฮี ชีวิตนี้ไม่มีถอย ตอนที่ 10

ท่านปีศาจจาฮี ชีวิตนี้ไม่มีถอย ตอนที่ 11

ท่านปีศาจจาฮี ชีวิตนี้ไม่มีถอย ตอนที่ 12

ท่านปีศาจจาฮี ชีวิตนี้ไม่มีถอย ตอนที่ 13

ท่านปีศาจจาฮี ชีวิตนี้ไม่มีถอย ตอนที่ 14

ท่านปีศาจจาฮี ชีวิตนี้ไม่มีถอย ตอนที่ 15

ท่านปีศาจจาฮี ชีวิตนี้ไม่มีถอย ตอนที่ 16

ท่านปีศาจจาฮี ชีวิตนี้ไม่มีถอย ตอนที่ 17

ท่านปีศาจจาฮี ชีวิตนี้ไม่มีถอย ตอนที่ 18

ท่านปีศาจจาฮี ชีวิตนี้ไม่มีถอย ตอนที่ 19

ท่านปีศาจจาฮี ชีวิตนี้ไม่มีถอย ตอนที่ 20