Kuang Shen Mo Zun (Mad Demon Lord) เจ้าปีศาจบ้า ซับไทย ตอนที่ 1-45

เรื่องย่อ: Kuang Shen Mo Zun (Mad Demon Lord) เจ้าปีศาจบ้า ซับไทย

เรื่องราวใน อาณาจักรของพระเจ้าพรหมซูเทียนอยู่ในความขัดแย้ง จักรพรรดิแห่งอาณาจักรทวยเทพ จักรพรรดิเป่ยเถียน ถูกกปิดล้อมหลายด้วยวิธีต่างๆ มากมาย ถูกโค่นล้ม ผู้คนต่างค้นหาพลังพิเศษที่เรียกว่า Wheel Disks ที่สามารถสื่อสารกับดินแดนโบราณได้ ในขณะเดียวกัน หลินเซียว ได้รับบาดเจ็บสาหัสและหมดสติไปหลังจากออกเดทกับคนอื่น ทำให้เขาได้รับ Wheel Disks โดยบังเอิญ หัวหน้าเป่ยเถียน Kuang Shen Mo Zun เจ้าปีศาจบ้า ต้องเลือก หลินเซียว อย่างไม่เต็มใจ และ พยานบังคับให้ต้องเผชิญกับช่วงเวลาที่ดีและเลวร้ายของการดำรงอยู่ของผู้ปกครองปกติของเทพเจ้าองค์

ยอดเข้าชม: 2.14 K

รายการตอนทั้งหมด: Kuang Shen Mo Zun (Mad Demon Lord) เจ้าปีศาจบ้า ซับไทย

เจ้าปีศาจบ้า ตอนที่ 1

เจ้าปีศาจบ้า ตอนที่ 2

เจ้าปีศาจบ้า ตอนที่ 3

เจ้าปีศาจบ้า ตอนที่ 4

เจ้าปีศาจบ้า ตอนที่ 5

เจ้าปีศาจบ้า ตอนที่ 6

เจ้าปีศาจบ้า ตอนที่ 7

เจ้าปีศาจบ้า ตอนที่ 8

เจ้าปีศาจบ้า ตอนที่ 9

เจ้าปีศาจบ้า ตอนที่ 10

เจ้าปีศาจบ้า ตอนที่ 11

เจ้าปีศาจบ้า ตอนที่ 12

เจ้าปีศาจบ้า ตอนที่ 13

เจ้าปีศาจบ้า ตอนที่ 14

เจ้าปีศาจบ้า ตอนที่ 15

เจ้าปีศาจบ้า ตอนที่ 16

เจ้าปีศาจบ้า ตอนที่ 17

เจ้าปีศาจบ้า ตอนที่ 18

เจ้าปีศาจบ้า ตอนที่ 19

เจ้าปีศาจบ้า ตอนที่ 20

เจ้าปีศาจบ้า ตอนที่ 21

เจ้าปีศาจบ้า ตอนที่ 22

เจ้าปีศาจบ้า ตอนที่ 23

เจ้าปีศาจบ้า ตอนที่ 24

เจ้าปีศาจบ้า ตอนที่ 25

เจ้าปีศาจบ้า ตอนที่ 26

เจ้าปีศาจบ้า ตอนที่ 27

เจ้าปีศาจบ้า ตอนที่ 28

เจ้าปีศาจบ้า ตอนที่ 29

เจ้าปีศาจบ้า ตอนที่ 30

เจ้าปีศาจบ้า ตอนที่ 31

เจ้าปีศาจบ้า ตอนที่ 32

เจ้าปีศาจบ้า ตอนที่ 33

เจ้าปีศาจบ้า ตอนที่ 34

เจ้าปีศาจบ้า ตอนที่ 35

เจ้าปีศาจบ้า ตอนที่ 36

เจ้าปีศาจบ้า ตอนที่ 37

เจ้าปีศาจบ้า ตอนที่ 38

เจ้าปีศาจบ้า ตอนที่ 39

เจ้าปีศาจบ้า ตอนที่ 40

เจ้าปีศาจบ้า ตอนที่ 41

เจ้าปีศาจบ้า ตอนที่ 42

เจ้าปีศาจบ้า ตอนที่ 43

เจ้าปีศาจบ้า ตอนที่ 44

เจ้าปีศาจบ้า ตอนที่ 45