Kyoukai Senki เคียวไคเซนกิ สงครามจักรกล ตอนที่ 1-25 ซับไทย

เรื่องย่อ: Kyoukai Senki เคียวไคเซนกิ สงครามจักรกล ซับไทย

เรื่องราวของโลกในปี 2061 ที่ญี่ปุ่นได้ถูกปกครองและถูกแบ่งโดยเขตเศรษฐกิจหลักทั้ง 4 ของโลก ทำให้ชาวญี่ปุ่นใช้ชีวิตด้วยการถูกกดขี่ในฐานะมนุษย์ของประเทศใต้ปกครอง อีกทั้งญี่ปุ่นยังกลายเป็นแนวหน้าของโลกที่มี “AMAIM” อาวุธพิเศษรูปแบบมนุษย์จากแต่ละเขตคอยสอดส่องด้วย อยู่มาวันหนึ่ง Shiiba Amou เด็กหนุ่มผู้ที่ชื่นชอบเครื่องจักร ได้พบกับ “Gai” AI สมองเทียมที่มีความคิดอิสระ หรือ I-LeS และจากเหตุการณ์นี้ก็ทำให้ Amou อุทิศตัวต่อสู้เพื่อที่จะทวงญี่ปุ่นกลับมา โดยการขับ “Kenbu” หุ่น AMAIM ที่เขาเป็นคนสร้างขึ้นมาเองกับมือ

ยอดเข้าชม: 614

รายการตอนทั้งหมด: Kyoukai Senki เคียวไคเซนกิ สงครามจักรกล ซับไทย

เคียวไคเซนกิ สงครามจักรกล ตอนที่ 1

เคียวไคเซนกิ สงครามจักรกล ตอนที่ 2

เคียวไคเซนกิ สงครามจักรกล ตอนที่ 3

เคียวไคเซนกิ สงครามจักรกล ตอนที่ 4

เคียวไคเซนกิ สงครามจักรกล ตอนที่ 5

เคียวไคเซนกิ สงครามจักรกล ตอนที่ 6

เคียวไคเซนกิ สงครามจักรกล ตอนที่ 7

เคียวไคเซนกิ สงครามจักรกล ตอนที่ 8

เคียวไคเซนกิ สงครามจักรกล ตอนที่ 9

เคียวไคเซนกิ สงครามจักรกล ตอนที่ 10

เคียวไคเซนกิ สงครามจักรกล ตอนที่ 11

เคียวไคเซนกิ สงครามจักรกล ตอนที่ 12

เคียวไคเซนกิ สงครามจักรกล ตอนที่ 13

เคียวไคเซนกิ สงครามจักรกล ตอนที่ 14

เคียวไคเซนกิ สงครามจักรกล ตอนที่ 15

เคียวไคเซนกิ สงครามจักรกล ตอนที่ 16

เคียวไคเซนกิ สงครามจักรกล ตอนที่ 17

เคียวไคเซนกิ สงครามจักรกล ตอนที่ 18

เคียวไคเซนกิ สงครามจักรกล ตอนที่ 19

เคียวไคเซนกิ สงครามจักรกล ตอนที่ 20

เคียวไคเซนกิ สงครามจักรกล ตอนที่ 21

เคียวไคเซนกิ สงครามจักรกล ตอนที่ 22

เคียวไคเซนกิ สงครามจักรกล ตอนที่ 23

เคียวไคเซนกิ สงครามจักรกล ตอนที่ 24

เคียวไคเซนกิ สงครามจักรกล ตอนที่ 25