Kyoukai Senki เคียวไคเซ็นกิ สงครามจักรกล พากย์ไทย ตอนที่ 1-11

เรื่องย่อ: Kyoukai Senki เคียวไคเซ็นกิ สงครามจักรกล พากย์ไทย

Kyoukai Senki: AMAIM Warrior at the Borderline เคียวไคเซ็นกิ สงครามจักรกลในปี ค.ศ. 2061 ญี่ปุ่นสูญเสียอำนาจอธิปไตย ชาวญี่ปุ่นใช้เวลาทั้งวันเป็นพลเมืองที่ถูกกดขี่ หลังจากถูกแบ่งแยกและปกครองโดยกลุ่มการค้าหลักสี่กลุ่ม ประเทศกลายเป็นแนวหน้าของโลกหลังจากการติดตั้ง AMAIM ซึ่งเป็นอาวุธเคลื่อนที่พิเศษที่มีลักษณะเหมือนมนุษย์ โดยแต่ละกลุ่มเศรษฐกิจอยู่มาวันหนึ่ง Amou Shiiba เด็กชายผู้รักเครื่องจักร ได้พบกับ Gai ซึ่งเป็น A.I. ที่มีความคิดอิสระ การเผชิญหน้าครั้งนี้ทำให้อามูต้องเข้าร่วมการต่อสู้เพื่อทวงคืนญี่ปุ่น ด้วยการขับ AMAIM Kenbu ที่เขาสร้างขึ้นเอง

ยอดเข้าชม: 835

รายการตอนทั้งหมด: Kyoukai Senki เคียวไคเซ็นกิ สงครามจักรกล พากย์ไทย

Kyoukai Senki เคียวไคเซ็นกิ สงครามจักรกล พากย์ไทย ตอนที่ 1

Kyoukai Senki เคียวไคเซ็นกิ สงครามจักรกล พากย์ไทย ตอนที่ 2

Kyoukai Senki เคียวไคเซ็นกิ สงครามจักรกล พากย์ไทย ตอนที่ 3

Kyoukai Senki เคียวไคเซ็นกิ สงครามจักรกล พากย์ไทย ตอนที่ 4

Kyoukai Senki เคียวไคเซ็นกิ สงครามจักรกล พากย์ไทย ตอนที่ 5

Kyoukai Senki เคียวไคเซ็นกิ สงครามจักรกล พากย์ไทย ตอนที่ 6

Kyoukai Senki เคียวไคเซ็นกิ สงครามจักรกล พากย์ไทย ตอนที่ 7

Kyoukai Senki เคียวไคเซ็นกิ สงครามจักรกล พากย์ไทย ตอนที่ 8

Kyoukai Senki เคียวไคเซ็นกิ สงครามจักรกล พากย์ไทย ตอนที่ 9

Kyoukai Senki เคียวไคเซ็นกิ สงครามจักรกล พากย์ไทย ตอนที่ 10

Kyoukai Senki เคียวไคเซ็นกิ สงครามจักรกล พากย์ไทย ตอนที่ 11