Loki Ragnarok โลกิ ปริศนาแร็คนาร็อค ตอนที่ 1-26 พากย์ไทย

เรื่องย่อ: Loki Ragnarok โลกิ ปริศนาแร็คนาร็อค พากย์ไทย

Loki Ragnarok โลกิ ปริศนาแร็คนาร็อค เนื้อเรื่องเกี่ยวกับเมื่อ Loki โดนขับไล่ลงจากสวรรค์โดนผมขับไล่เขาลงมาก็คือ เทพโอดิน เทพผู้ปกครองและใหญ่ที่สุดในสวรรค์ เมื่อเขาได้ลงมาอยู่บนโลกมนุษย์เขาเลยใช้ชีวืตธรรมสามัน และได้สมัครเป็นนักเรียน โรงเรียนหนึ่ง บนโลกมุนษย์ Loki ได้หันตัวมาเป็นนักสืบเรื่องราวลึกลับ

ยอดเข้าชม: 472

หมวดหมู่:

THAI (พากย์ไทย)

รายการตอนทั้งหมด: Loki Ragnarok โลกิ ปริศนาแร็คนาร็อค พากย์ไทย

Loki Ragnarok โลกิ ปริศนาแร็คนาร็อค ตอนที่ 1 พากย์ไทย

Loki Ragnarok โลกิ ปริศนาแร็คนาร็อค ตอนที่ 2 พากย์ไทย

Loki Ragnarok โลกิ ปริศนาแร็คนาร็อค ตอนที่ 3 พากย์ไทย

Loki Ragnarok โลกิ ปริศนาแร็คนาร็อค ตอนที่ 4 พากย์ไทย

Loki Ragnarok โลกิ ปริศนาแร็คนาร็อค ตอนที่ 5 พากย์ไทย

Loki Ragnarok โลกิ ปริศนาแร็คนาร็อค ตอนที่ 6 พากย์ไทย

Loki Ragnarok โลกิ ปริศนาแร็คนาร็อค ตอนที่ 7 พากย์ไทย

Loki Ragnarok โลกิ ปริศนาแร็คนาร็อค ตอนที่ 8 พากย์ไทย

Loki Ragnarok โลกิ ปริศนาแร็คนาร็อค ตอนที่ 9 พากย์ไทย

Loki Ragnarok โลกิ ปริศนาแร็คนาร็อค ตอนที่ 10 พากย์ไทย

Loki Ragnarok โลกิ ปริศนาแร็คนาร็อค ตอนที่ 11 พากย์ไทย

Loki Ragnarok โลกิ ปริศนาแร็คนาร็อค ตอนที่ 12 พากย์ไทย