Long Shen Yanyi (Dragon’s Disciple) ตำนานมังกรกับงู ซับไทย ตอนที่ 1-16

เรื่องย่อ: Long Shen Yanyi (Dragon’s Disciple) ตำนานมังกรกับงู ซับไทย

เด็กหนุ่มผู้มีร่างกายอ่อนแอแต่เต็มไปด้วยความยุติธรรมได้เดินเข้าสู่เส้นทางศิลปะการต่อสู้แบบดั้งเดิม หลังจากได้รับการชี้แนะจากอาจารย์กังฟูถังจื่อเฉิน เขาจะเอาชนะอุปสรรคและเอาชนะตัวเองได้อย่างไร เขาได้สัมผัสกับจิตวิญญาณของศิลปะการต่อสู้ ที่ใช้การยุทธ์หยุดการรบ ใช้คุณธรรมสยบผู้คน และได้เผยแพร่ศิลปะการต่อสู้ดั้งเดิมให้เจริญก้าวหน้า ถ่ายทอดคุณธรรมให้ก้องหล้า

ยอดเข้าชม: 616

รายการตอนทั้งหมด: Long Shen Yanyi (Dragon’s Disciple) ตำนานมังกรกับงู ซับไทย

Long Shen Yanyi (Dragon’s Disciple) ตำนานมังกรกับงู ซับไทย ตอนที่ 1

Long Shen Yanyi (Dragon’s Disciple) ตำนานมังกรกับงู ซับไทย ตอนที่ 2

Long Shen Yanyi (Dragon’s Disciple) ตำนานมังกรกับงู ซับไทย ตอนที่ 3

Long Shen Yanyi (Dragon’s Disciple) ตำนานมังกรกับงู ซับไทย ตอนที่ 4

Long Shen Yanyi (Dragon’s Disciple) ตำนานมังกรกับงู ซับไทย ตอนที่ 5

Long Shen Yanyi (Dragon’s Disciple) ตำนานมังกรกับงู ซับไทย ตอนที่ 6

Long Shen Yanyi (Dragon’s Disciple) ตำนานมังกรกับงู ซับไทย ตอนที่ 7

Long Shen Yanyi (Dragon’s Disciple) ตำนานมังกรกับงู ซับไทย ตอนที่ 8

Long Shen Yanyi (Dragon’s Disciple) ตำนานมังกรกับงู ซับไทย ตอนที่ 9

Long Shen Yanyi (Dragon’s Disciple) ตำนานมังกรกับงู ซับไทย ตอนที่ 10

Long Shen Yanyi (Dragon’s Disciple) ตำนานมังกรกับงู ซับไทย ตอนที่ 11

Long Shen Yanyi (Dragon’s Disciple) ตำนานมังกรกับงู ซับไทย ตอนที่ 12

Long Shen Yanyi (Dragon’s Disciple) ตำนานมังกรกับงู ซับไทย ตอนที่ 13

Long Shen Yanyi (Dragon’s Disciple) ตำนานมังกรกับงู ซับไทย ตอนที่ 14

Long Shen Yanyi (Dragon’s Disciple) ตำนานมังกรกับงู ซับไทย ตอนที่ 15

Long Shen Yanyi (Dragon’s Disciple) ตำนานมังกรกับงู ซับไทย ตอนที่ 16