Luoyang (anime) ตำนานลั่วหยาง ซับไทย ตอนที่ 1-16

เรื่องย่อ: Luoyang (anime) ตำนานลั่วหยาง ซับไทย

ในยุคอู่โจว บูเช็กเทียนได้ส่งเสริมให้มีระบบการสอบคัดเลือกขุนนางแต่ดันไปขัดขวางผลประโยชน์ของขุนนางหัวโบราณอย่างรุนแรง พวกเขาจึงเตรียมการขัดขวางไม่ให้บูเช็กเทียนขึ้นครองบัลลังก์ แล้วเรื่องราวก็เกิดขึ้นต่อจากนี้ ตัวเอกเผยคุนมาถึงเมืองเทพเจ้าลั่วหยางและต้องเข้าไปเกี่ยวข้องในแผนการของชิงชุนเต่า แต่ในที่สุดแผนการใหญ่ครั้งนี้ก็พังทลายลงด้วยความผิดพลาด

ยอดเข้าชม: 404

รายการตอนทั้งหมด: Luoyang (anime) ตำนานลั่วหยาง ซับไทย

Luoyang (anime) ตำนานลั่วหยาง ซับไทย ตอนที่ 1

Luoyang (anime) ตำนานลั่วหยาง ซับไทย ตอนที่ 2

Luoyang (anime) ตำนานลั่วหยาง ซับไทย ตอนที่ 3

Luoyang (anime) ตำนานลั่วหยาง ซับไทย ตอนที่ 4

Luoyang (anime) ตำนานลั่วหยาง ซับไทย ตอนที่ 5

Luoyang (anime) ตำนานลั่วหยาง ซับไทย ตอนที่ 6

Luoyang (anime) ตำนานลั่วหยาง ซับไทย ตอนที่ 7

Luoyang (anime) ตำนานลั่วหยาง ซับไทย ตอนที่ 8

Luoyang (anime) ตำนานลั่วหยาง ซับไทย ตอนที่ 9

Luoyang (anime) ตำนานลั่วหยาง ซับไทย ตอนที่ 10

Luoyang (anime) ตำนานลั่วหยาง ซับไทย ตอนที่ 11

Luoyang (anime) ตำนานลั่วหยาง ซับไทย ตอนที่ 12

Luoyang (anime) ตำนานลั่วหยาง ซับไทย ตอนที่ 13

Luoyang (anime) ตำนานลั่วหยาง ซับไทย ตอนที่ 14

Luoyang (anime) ตำนานลั่วหยาง ซับไทย ตอนที่ 15

Luoyang (anime) ตำนานลั่วหยาง ซับไทย ตอนที่ 16