My Holy Weapon เจ้านี้นะหรออาวุธศักดิ์สิทธิ์ของฉัน ตอนที่ 1-16 ซับไทย

เรื่องย่อ: My Holy Weapon เจ้านี้นะหรออาวุธศักดิ์สิทธิ์ของฉัน ซับไทย

วันหนึ่งขณะที่กำลังโดนจมตีอยู่นั้น Chang Tian ไม่ได้เจตนาที่จะเรียกปลุก Xiao Bai ที่อยู่ในสิ่งปะดิษฐ์ให้ตื่นขึ่นมาเพื่อปกป้องเขาจากการจารจรที่เกิดขึ้น หลังจากนั้น Chang Tian ก็รู้ตัวว่าเขาอยู่ในสนามแข่งขันที่ซึ่งผู้คนมากมายมาประลองกัน

ยอดเข้าชม: 543

รายการตอนทั้งหมด: My Holy Weapon เจ้านี้นะหรออาวุธศักดิ์สิทธิ์ของฉัน ซับไทย

My Holy Weapon เจ้านี้นะหรออาวุธศักดิ์สิทธิ์ของฉัน ตอนที่ 1

My Holy Weapon เจ้านี้นะหรออาวุธศักดิ์สิทธิ์ของฉัน ตอนที่ 2

My Holy Weapon เจ้านี้นะหรออาวุธศักดิ์สิทธิ์ของฉัน ตอนที่ 3

My Holy Weapon เจ้านี้นะหรออาวุธศักดิ์สิทธิ์ของฉัน ตอนที่ 4

My Holy Weapon เจ้านี้นะหรออาวุธศักดิ์สิทธิ์ของฉัน ตอนที่ 5

My Holy Weapon เจ้านี้นะหรออาวุธศักดิ์สิทธิ์ของฉัน ตอนที่ 6

My Holy Weapon เจ้านี้นะหรออาวุธศักดิ์สิทธิ์ของฉัน ตอนที่ 7

My Holy Weapon เจ้านี้นะหรออาวุธศักดิ์สิทธิ์ของฉัน ตอนที่ 8

My Holy Weapon เจ้านี้นะหรออาวุธศักดิ์สิทธิ์ของฉัน ตอนที่ 9

My Holy Weapon เจ้านี้นะหรออาวุธศักดิ์สิทธิ์ของฉัน ตอนที่ 10

My Holy Weapon เจ้านี้นะหรออาวุธศักดิ์สิทธิ์ของฉัน ตอนที่ 11

My Holy Weapon เจ้านี้นะหรออาวุธศักดิ์สิทธิ์ของฉัน ตอนที่ 12

My Holy Weapon เจ้านี้นะหรออาวุธศักดิ์สิทธิ์ของฉัน ตอนที่ 13

My Holy Weapon เจ้านี้นะหรออาวุธศักดิ์สิทธิ์ของฉัน ตอนที่ 14

My Holy Weapon เจ้านี้นะหรออาวุธศักดิ์สิทธิ์ของฉัน ตอนที่ 15

My Holy Weapon เจ้านี้นะหรออาวุธศักดิ์สิทธิ์ของฉัน ตอนที่ 16