Naruto นารูโตะ นินจาจอมคาถา ตอนที่ 1-220 พากย์ไทย

เรื่องย่อ: Naruto นารูโตะ นินจาจอมคาถา พากย์ไทย

หลังจากออกเดินทางเพื่อฝึกวิชาสองปีครึ่ง อุซึมากิ นารูโตะและจิไรยะได้กลับมายังหมู่บ้านโคโนฮะ ในช่วงเวลาเดียวกันนั้น กลุ่มแสงอุษาได้เริ่มส่งนินจาออกไปเพื่อรวบรวมร่างสถิตกลับมาเพื่อดึงสัตว์หางเพื่อสร้างวิชามหาเวทย์จันทราเพื่อทำให้สัตว์หาง 9 ตัวรวมกลับไปเป็น 10 หางโดยอุจิวะ โอบิโตะ ได้กลับมากล่อมให้อุจิวะ อิทาจิ พาอุจิวะ ซาสึเกะมาให้ตน เมื่อซึนาเดะทราบความจึงเริ่มสั่งการให้อุซึมากิ นารูโตะ และเกะนินในหมู่บ้านออกไปเพื่อพาร่างสถิตอุซึมากิ นารูโตะ ไปหาร่างสถิติ 8 หาง เพื่อพัฒนาความสามารถและจิตใจ พร้อมทั้งอุจิวะ โอบิโตะ ได้พัฒนาเนตรให้กับอุจิวะ ซาสึเกะ ด้วยการนำเนตรของอุจิวะ อิทาจิมาใส่แทน และได้ประกาศสงครามโลกนินจาครั้งที่ 4 กับแคว้นนินจาทั้งหมดครับ

ยอดเข้าชม: 849

รายการตอนทั้งหมด: Naruto นารูโตะ นินจาจอมคาถา พากย์ไทย

Naruto นารูโตะ นินจาจอมคาถา ตอนที่ 1

Naruto นารูโตะ นินจาจอมคาถา ตอนที่ 2

Naruto นารูโตะ นินจาจอมคาถา ตอนที่ 3

Naruto นารูโตะ นินจาจอมคาถา ตอนที่ 4

Naruto นารูโตะ นินจาจอมคาถา ตอนที่ 5

Naruto นารูโตะ นินจาจอมคาถา ตอนที่ 6

Naruto นารูโตะ นินจาจอมคาถา ตอนที่ 7

Naruto นารูโตะ นินจาจอมคาถา ตอนที่ 8

Naruto นารูโตะ นินจาจอมคาถา ตอนที่ 9

Naruto นารูโตะ นินจาจอมคาถา ตอนที่ 10

Naruto นารูโตะ นินจาจอมคาถา ตอนที่ 11

Naruto นารูโตะ นินจาจอมคาถา ตอนที่ 12

Naruto นารูโตะ นินจาจอมคาถา ตอนที่ 13

Naruto นารูโตะ นินจาจอมคาถา ตอนที่ 14

Naruto นารูโตะ นินจาจอมคาถา ตอนที่ 15

Naruto นารูโตะ นินจาจอมคาถา ตอนที่ 16

Naruto นารูโตะ นินจาจอมคาถา ตอนที่ 17

Naruto นารูโตะ นินจาจอมคาถา ตอนที่ 18

Naruto นารูโตะ นินจาจอมคาถา ตอนที่ 19

Naruto นารูโตะ นินจาจอมคาถา ตอนที่ 20

Naruto นารูโตะ นินจาจอมคาถา ตอนที่ 21

Naruto นารูโตะ นินจาจอมคาถา ตอนที่ 22

Naruto นารูโตะ นินจาจอมคาถา ตอนที่ 23

Naruto นารูโตะ นินจาจอมคาถา ตอนที่ 24

Naruto นารูโตะ นินจาจอมคาถา ตอนที่ 25

Naruto นารูโตะ นินจาจอมคาถา ตอนที่ 26

Naruto นารูโตะ นินจาจอมคาถา ตอนที่ 27

Naruto นารูโตะ นินจาจอมคาถา ตอนที่ 28

Naruto นารูโตะ นินจาจอมคาถา ตอนที่ 29

Naruto นารูโตะ นินจาจอมคาถา ตอนที่ 30

Naruto นารูโตะ นินจาจอมคาถา ตอนที่ 31

Naruto นารูโตะ นินจาจอมคาถา ตอนที่ 32

Naruto นารูโตะ นินจาจอมคาถา ตอนที่ 33

Naruto นารูโตะ นินจาจอมคาถา ตอนที่ 34

Naruto นารูโตะ นินจาจอมคาถา ตอนที่ 35

Naruto นารูโตะ นินจาจอมคาถา ตอนที่ 36

Naruto นารูโตะ นินจาจอมคาถา ตอนที่ 37

Naruto นารูโตะ นินจาจอมคาถา ตอนที่ 38

Naruto นารูโตะ นินจาจอมคาถา ตอนที่ 39

Naruto นารูโตะ นินจาจอมคาถา ตอนที่ 40

Naruto นารูโตะ นินจาจอมคาถา ตอนที่ 41

Naruto นารูโตะ นินจาจอมคาถา ตอนที่ 42

Naruto นารูโตะ นินจาจอมคาถา ตอนที่ 43

Naruto นารูโตะ นินจาจอมคาถา ตอนที่ 44

Naruto นารูโตะ นินจาจอมคาถา ตอนที่ 45

Naruto นารูโตะ นินจาจอมคาถา ตอนที่ 46

Naruto นารูโตะ นินจาจอมคาถา ตอนที่ 47

Naruto นารูโตะ นินจาจอมคาถา ตอนที่ 48

Naruto นารูโตะ นินจาจอมคาถา ตอนที่ 49

Naruto นารูโตะ นินจาจอมคาถา ตอนที่ 50

Naruto นารูโตะ นินจาจอมคาถา ตอนที่ 51

Naruto นารูโตะ นินจาจอมคาถา ตอนที่ 52

Naruto นารูโตะ นินจาจอมคาถา ตอนที่ 53

Naruto นารูโตะ นินจาจอมคาถา ตอนที่ 54

Naruto นารูโตะ นินจาจอมคาถา ตอนที่ 55

Naruto นารูโตะ นินจาจอมคาถา ตอนที่ 56

Naruto นารูโตะ นินจาจอมคาถา ตอนที่ 57

Naruto นารูโตะ นินจาจอมคาถา ตอนที่ 58

Naruto นารูโตะ นินจาจอมคาถา ตอนที่ 59

Naruto นารูโตะ นินจาจอมคาถา ตอนที่ 60

Naruto นารูโตะ นินจาจอมคาถา ตอนที่ 61

Naruto นารูโตะ นินจาจอมคาถา ตอนที่ 62

Naruto นารูโตะ นินจาจอมคาถา ตอนที่ 63

Naruto นารูโตะ นินจาจอมคาถา ตอนที่ 64

Naruto นารูโตะ นินจาจอมคาถา ตอนที่ 65

Naruto นารูโตะ นินจาจอมคาถา ตอนที่ 66

Naruto นารูโตะ นินจาจอมคาถา ตอนที่ 67

Naruto นารูโตะ นินจาจอมคาถา ตอนที่ 68

Naruto นารูโตะ นินจาจอมคาถา ตอนที่ 69

Naruto นารูโตะ นินจาจอมคาถา ตอนที่ 70

Naruto นารูโตะ นินจาจอมคาถา ตอนที่ 71

Naruto นารูโตะ นินจาจอมคาถา ตอนที่ 72

Naruto นารูโตะ นินจาจอมคาถา ตอนที่ 73

Naruto นารูโตะ นินจาจอมคาถา ตอนที่ 74

Naruto นารูโตะ นินจาจอมคาถา ตอนที่ 75

Naruto นารูโตะ นินจาจอมคาถา ตอนที่ 76

Naruto นารูโตะ นินจาจอมคาถา ตอนที่ 77

Naruto นารูโตะ นินจาจอมคาถา ตอนที่ 78

Naruto นารูโตะ นินจาจอมคาถา ตอนที่ 79

Naruto นารูโตะ นินจาจอมคาถา ตอนที่ 80

Naruto นารูโตะ นินจาจอมคาถา ตอนที่ 81

Naruto นารูโตะ นินจาจอมคาถา ตอนที่ 82

Naruto นารูโตะ นินจาจอมคาถา ตอนที่ 83

Naruto นารูโตะ นินจาจอมคาถา ตอนที่ 84

Naruto นารูโตะ นินจาจอมคาถา ตอนที่ 85

Naruto นารูโตะ นินจาจอมคาถา ตอนที่ 86

Naruto นารูโตะ นินจาจอมคาถา ตอนที่ 87

Naruto นารูโตะ นินจาจอมคาถา ตอนที่ 88

Naruto นารูโตะ นินจาจอมคาถา ตอนที่ 89

Naruto นารูโตะ นินจาจอมคาถา ตอนที่ 90

Naruto นารูโตะ นินจาจอมคาถา ตอนที่ 91

Naruto นารูโตะ นินจาจอมคาถา ตอนที่ 92

Naruto นารูโตะ นินจาจอมคาถา ตอนที่ 93

Naruto นารูโตะ นินจาจอมคาถา ตอนที่ 94

Naruto นารูโตะ นินจาจอมคาถา ตอนที่ 95

Naruto นารูโตะ นินจาจอมคาถา ตอนที่ 96

Naruto นารูโตะ นินจาจอมคาถา ตอนที่ 97

Naruto นารูโตะ นินจาจอมคาถา ตอนที่ 98

Naruto นารูโตะ นินจาจอมคาถา ตอนที่ 99

Naruto นารูโตะ นินจาจอมคาถา ตอนที่ 100

Naruto นารูโตะ นินจาจอมคาถา ตอนที่ 101

Naruto นารูโตะ นินจาจอมคาถา ตอนที่ 102

Naruto นารูโตะ นินจาจอมคาถา ตอนที่ 103

Naruto นารูโตะ นินจาจอมคาถา ตอนที่ 104

Naruto นารูโตะ นินจาจอมคาถา ตอนที่ 105

Naruto นารูโตะ นินจาจอมคาถา ตอนที่ 106

Naruto นารูโตะ นินจาจอมคาถา ตอนที่ 107

Naruto นารูโตะ นินจาจอมคาถา ตอนที่ 108

Naruto นารูโตะ นินจาจอมคาถา ตอนที่ 109

Naruto นารูโตะ นินจาจอมคาถา ตอนที่ 110

Naruto นารูโตะ นินจาจอมคาถา ตอนที่ 111

Naruto นารูโตะ นินจาจอมคาถา ตอนที่ 112

Naruto นารูโตะ นินจาจอมคาถา ตอนที่ 113

Naruto นารูโตะ นินจาจอมคาถา ตอนที่ 114

Naruto นารูโตะ นินจาจอมคาถา ตอนที่ 115

Naruto นารูโตะ นินจาจอมคาถา ตอนที่ 116

Naruto นารูโตะ นินจาจอมคาถา ตอนที่ 117

Naruto นารูโตะ นินจาจอมคาถา ตอนที่ 18

Naruto นารูโตะ นินจาจอมคาถา ตอนที่ 119

Naruto นารูโตะ นินจาจอมคาถา ตอนที่ 120

Naruto นารูโตะ นินจาจอมคาถา ตอนที่ 121

Naruto นารูโตะ นินจาจอมคาถา ตอนที่ 122

Naruto นารูโตะ นินจาจอมคาถา ตอนที่ 123

Naruto นารูโตะ นินจาจอมคาถา ตอนที่ 124

Naruto นารูโตะ นินจาจอมคาถา ตอนที่ 125

Naruto นารูโตะ นินจาจอมคาถา ตอนที่ 126

Naruto นารูโตะ นินจาจอมคาถา ตอนที่ 127

Naruto นารูโตะ นินจาจอมคาถา ตอนที่ 128

Naruto นารูโตะ นินจาจอมคาถา ตอนที่ 129

Naruto นารูโตะ นินจาจอมคาถา ตอนที่ 130

Naruto นารูโตะ นินจาจอมคาถา ตอนที่ 131

Naruto นารูโตะ นินจาจอมคาถา ตอนที่ 132

Naruto นารูโตะ นินจาจอมคาถา ตอนที่ 133

Naruto นารูโตะ นินจาจอมคาถา ตอนที่ 134

Naruto นารูโตะ นินจาจอมคาถา ตอนที่ 135

Naruto นารูโตะ นินจาจอมคาถา ตอนที่ 136

Naruto นารูโตะ นินจาจอมคาถา ตอนที่ 137

Naruto นารูโตะ นินจาจอมคาถา ตอนที่ 138

Naruto นารูโตะ นินจาจอมคาถา ตอนที่ 139

Naruto นารูโตะ นินจาจอมคาถา ตอนที่ 140

Naruto นารูโตะ นินจาจอมคาถา ตอนที่ 141

Naruto นารูโตะ นินจาจอมคาถา ตอนที่ 142

Naruto นารูโตะ นินจาจอมคาถา ตอนที่ 143

Naruto นารูโตะ นินจาจอมคาถา ตอนที่ 144

Naruto นารูโตะ นินจาจอมคาถา ตอนที่ 145

Naruto นารูโตะ นินจาจอมคาถา ตอนที่ 146

Naruto นารูโตะ นินจาจอมคาถา ตอนที่ 147

Naruto นารูโตะ นินจาจอมคาถา ตอนที่ 148

Naruto นารูโตะ นินจาจอมคาถา ตอนที่ 149

Naruto นารูโตะ นินจาจอมคาถา ตอนที่ 150

Naruto นารูโตะ นินจาจอมคาถา ตอนที่ 151

Naruto นารูโตะ นินจาจอมคาถา ตอนที่ 152

Naruto นารูโตะ นินจาจอมคาถา ตอนที่ 153

Naruto นารูโตะ นินจาจอมคาถา ตอนที่ 154

Naruto นารูโตะ นินจาจอมคาถา ตอนที่ 155

Naruto นารูโตะ นินจาจอมคาถา ตอนที่ 156

Naruto นารูโตะ นินจาจอมคาถา ตอนที่ 157

Naruto นารูโตะ นินจาจอมคาถา ตอนที่ 158

Naruto นารูโตะ นินจาจอมคาถา ตอนที่ 159

Naruto นารูโตะ นินจาจอมคาถา ตอนที่ 160

Naruto นารูโตะ นินจาจอมคาถา ตอนที่ 161

Naruto นารูโตะ นินจาจอมคาถา ตอนที่ 162

Naruto นารูโตะ นินจาจอมคาถา ตอนที่ 163

Naruto นารูโตะ นินจาจอมคาถา ตอนที่ 164

Naruto นารูโตะ นินจาจอมคาถา ตอนที่ 165

Naruto นารูโตะ นินจาจอมคาถา ตอนที่ 166

Naruto นารูโตะ นินจาจอมคาถา ตอนที่ 167

Naruto นารูโตะ นินจาจอมคาถา ตอนที่ 168

Naruto นารูโตะ นินจาจอมคาถา ตอนที่ 169

Naruto นารูโตะ นินจาจอมคาถา ตอนที่ 170

Naruto นารูโตะ นินจาจอมคาถา ตอนที่ 171

Naruto นารูโตะ นินจาจอมคาถา ตอนที่ 172

Naruto นารูโตะ นินจาจอมคาถา ตอนที่ 173

Naruto นารูโตะ นินจาจอมคาถา ตอนที่ 174

Naruto นารูโตะ นินจาจอมคาถา ตอนที่ 175

Naruto นารูโตะ นินจาจอมคาถา ตอนที่ 176

Naruto นารูโตะ นินจาจอมคาถา ตอนที่ 177

Naruto นารูโตะ นินจาจอมคาถา ตอนที่ 178

Naruto นารูโตะ นินจาจอมคาถา ตอนที่ 179

Naruto นารูโตะ นินจาจอมคาถา ตอนที่ 180

Naruto นารูโตะ นินจาจอมคาถา ตอนที่ 181

Naruto นารูโตะ นินจาจอมคาถา ตอนที่ 182

Naruto นารูโตะ นินจาจอมคาถา ตอนที่ 183

Naruto นารูโตะ นินจาจอมคาถา ตอนที่ 184

Naruto นารูโตะ นินจาจอมคาถา ตอนที่ 185

Naruto นารูโตะ นินจาจอมคาถา ตอนที่ 186

Naruto นารูโตะ นินจาจอมคาถา ตอนที่ 187

Naruto นารูโตะ นินจาจอมคาถา ตอนที่ 188

Naruto นารูโตะ นินจาจอมคาถา ตอนที่ 189

Naruto นารูโตะ นินจาจอมคาถา ตอนที่ 190

Naruto นารูโตะ นินจาจอมคาถา ตอนที่ 191

Naruto นารูโตะ นินจาจอมคาถา ตอนที่ 192

Naruto นารูโตะ นินจาจอมคาถา ตอนที่ 193

Naruto นารูโตะ นินจาจอมคาถา ตอนที่ 194

Naruto นารูโตะ นินจาจอมคาถา ตอนที่ 195

Naruto นารูโตะ นินจาจอมคาถา ตอนที่ 196

Naruto นารูโตะ นินจาจอมคาถา ตอนที่ 197

Naruto นารูโตะ นินจาจอมคาถา ตอนที่ 198

Naruto นารูโตะ นินจาจอมคาถา ตอนที่ 199

Naruto นารูโตะ นินจาจอมคาถา ตอนที่ 200

Naruto นารูโตะ นินจาจอมคาถา ตอนที่ 201

Naruto นารูโตะ นินจาจอมคาถา ตอนที่ 202

Naruto นารูโตะ นินจาจอมคาถา ตอนที่ 203

Naruto นารูโตะ นินจาจอมคาถา ตอนที่ 204

Naruto นารูโตะ นินจาจอมคาถา ตอนที่ 205

Naruto นารูโตะ นินจาจอมคาถา ตอนที่ 206

Naruto นารูโตะ นินจาจอมคาถา ตอนที่ 207

Naruto นารูโตะ นินจาจอมคาถา ตอนที่ 208

Naruto นารูโตะ นินจาจอมคาถา ตอนที่ 209

Naruto นารูโตะ นินจาจอมคาถา ตอนที่ 210

Naruto นารูโตะ นินจาจอมคาถา ตอนที่ 211

Naruto นารูโตะ นินจาจอมคาถา ตอนที่ 212

Naruto นารูโตะ นินจาจอมคาถา ตอนที่ 213

Naruto นารูโตะ นินจาจอมคาถา ตอนที่ 214

Naruto นารูโตะ นินจาจอมคาถา ตอนที่ 215

Naruto นารูโตะ นินจาจอมคาถา ตอนที่ 216

Naruto นารูโตะ นินจาจอมคาถา ตอนที่ 217

Naruto นารูโตะ นินจาจอมคาถา ตอนที่ 218

Naruto นารูโตะ นินจาจอมคาถา ตอนที่ 219

Naruto นารูโตะ นินจาจอมคาถา ตอนที่ 220