วันพีซ วาโนะคุนิ ตอนที่ 1052

รายการตอนทั้งหมด

วันพีซ วาโนะคุนิ ตอนที่ 892

วันพีซ วาโนะคุนิ ตอนที่ 893

วันพีซ วาโนะคุนิ ตอนที่ 894

วันพีซ วาโนะคุนิ ตอนที่ 895

วันพีซ วาโนะคุนิ ตอนที่ 896

วันพีซ วาโนะคุนิ ตอนที่ 897

วันพีซ วาโนะคุนิ ตอนที่ 898

วันพีซ วาโนะคุนิ ตอนที่ 899

วันพีซ วาโนะคุนิ ตอนที่ 900

วันพีซ วาโนะคุนิ ตอนที่ 901

วันพีซ วาโนะคุนิ ตอนที่ 902

วันพีซ วาโนะคุนิ ตอนที่ 903

วันพีซ วาโนะคุนิ ตอนที่ 904

วันพีซ วาโนะคุนิ ตอนที่ 905

วันพีซ วาโนะคุนิ ตอนที่ 906

วันพีซ วาโนะคุนิ ตอนที่ 907

วันพีซ วาโนะคุนิ ตอนที่ 908

วันพีซ วาโนะคุนิ ตอนที่ 909

วันพีซ วาโนะคุนิ ตอนที่ 910

วันพีซ วาโนะคุนิ ตอนที่ 911

วันพีซ วาโนะคุนิ ตอนที่ 912

วันพีซ วาโนะคุนิ ตอนที่ 913

วันพีซ วาโนะคุนิ ตอนที่ 914

วันพีซ วาโนะคุนิ ตอนที่ 915

วันพีซ วาโนะคุนิ ตอนที่ 916

วันพีซ วาโนะคุนิ ตอนที่ 917

วันพีซ วาโนะคุนิ ตอนที่ 918

วันพีซ วาโนะคุนิ ตอนที่ 919

วันพีซ วาโนะคุนิ ตอนที่ 920

วันพีซ วาโนะคุนิ ตอนที่ 921

วันพีซ วาโนะคุนิ ตอนที่ 922

วันพีซ วาโนะคุนิ ตอนที่ 923

วันพีซ วาโนะคุนิ ตอนที่ 924

วันพีซ วาโนะคุนิ ตอนที่ 925

วันพีซ วาโนะคุนิ ตอนที่ 926

วันพีซ วาโนะคุนิ ตอนที่ 927

วันพีซ วาโนะคุนิ ตอนที่ 928

วันพีซ วาโนะคุนิ ตอนที่ 929

วันพีซ วาโนะคุนิ ตอนที่ 930

วันพีซ วาโนะคุนิ ตอนที่ 931

วันพีซ วาโนะคุนิ ตอนที่ 932

วันพีซ วาโนะคุนิ ตอนที่ 933

วันพีซ วาโนะคุนิ ตอนที่ 934

วันพีซ วาโนะคุนิ ตอนที่ 935

วันพีซ วาโนะคุนิ ตอนที่ 936

วันพีซ วาโนะคุนิ ตอนที่ 937

วันพีซ วาโนะคุนิ ตอนที่ 938

วันพีซ วาโนะคุนิ ตอนที่ 939

วันพีซ วาโนะคุนิ ตอนที่ 940

วันพีซ วาโนะคุนิ ตอนที่ 941

วันพีซ วาโนะคุนิ ตอนที่ 942

วันพีซ วาโนะคุนิ ตอนที่ 943

วันพีซ วาโนะคุนิ ตอนที่ 944

วันพีซ วาโนะคุนิ ตอนที่ 945

วันพีซ วาโนะคุนิ ตอนที่ 946

วันพีซ วาโนะคุนิ ตอนที่ 947

วันพีซ วาโนะคุนิ ตอนที่ 948

วันพีซ วาโนะคุนิ ตอนที่ 949

วันพีซ วาโนะคุนิ ตอนที่ 950

วันพีซ วาโนะคุนิ ตอนที่ 951

วันพีซ วาโนะคุนิ ตอนที่ 952

วันพีซ วาโนะคุนิ ตอนที่ 953

วันพีซ วาโนะคุนิ ตอนที่ 954

วันพีซ วาโนะคุนิ ตอนที่ 955

วันพีซ วาโนะคุนิ ตอนที่ 956

วันพีซ วาโนะคุนิ ตอนที่ 957

วันพีซ วาโนะคุนิ ตอนที่ 958

วันพีซ วาโนะคุนิ ตอนที่ 959

วันพีซ วาโนะคุนิ ตอนที่ 960

วันพีซ วาโนะคุนิ ตอนที่ 961

วันพีซ วาโนะคุนิ ตอนที่ 962

วันพีซ วาโนะคุนิ ตอนที่ 963

วันพีซ วาโนะคุนิ ตอนที่ 964

วันพีซ วาโนะคุนิ ตอนที่ 965

วันพีซ วาโนะคุนิ ตอนที่ 966

วันพีซ วาโนะคุนิ ตอนที่ 967

วันพีซ วาโนะคุนิ ตอนที่ 968

วันพีซ วาโนะคุนิ ตอนที่ 969

วันพีซ วาโนะคุนิ ตอนที่ 970

วันพีซ วาโนะคุนิ ตอนที่ 971

วันพีซ วาโนะคุนิ ตอนที่ 972

วันพีซ วาโนะคุนิ ตอนที่ 973

วันพีซ วาโนะคุนิ ตอนที่ 974

วันพีซ วาโนะคุนิ ตอนที่ 975

วันพีซ วาโนะคุนิ ตอนที่ 976

วันพีซ วาโนะคุนิ ตอนที่ 977

วันพีซ วาโนะคุนิ ตอนที่ 978

วันพีซ วาโนะคุนิ ตอนที่ 979

วันพีซ วาโนะคุนิ ตอนที่ 980

วันพีซ วาโนะคุนิ ตอนที่ 981

วันพีซ วาโนะคุนิ ตอนที่ 982

วันพีซ วาโนะคุนิ ตอนที่ 983

วันพีซ วาโนะคุนิ ตอนที่ 984

วันพีซ วาโนะคุนิ ตอนที่ 985

วันพีซ วาโนะคุนิ ตอนที่ 986

วันพีซ วาโนะคุนิ ตอนที่ 987

วันพีซ วาโนะคุนิ ตอนที่ 988

วันพีซ วาโนะคุนิ ตอนที่ 989

วันพีซ วาโนะคุนิ ตอนที่ 990

วันพีซ วาโนะคุนิ ตอนที่ 991

วันพีซ วาโนะคุนิ ตอนที่ 992

วันพีซ วาโนะคุนิ ตอนที่ 993

วันพีซ วาโนะคุนิ ตอนที่ 994

วันพีซ วาโนะคุนิ ตอนที่ 995

วันพีซ วาโนะคุนิ ตอนที่ 995

วันพีซ วาโนะคุนิ ตอนที่ 996

วันพีซ วาโนะคุนิ ตอนที่ 997

วันพีซ วาโนะคุนิ ตอนที่ 998

วันพีซ วาโนะคุนิ ตอนที่ 999

วันพีซ วาโนะคุนิ ตอนที่ 1000

วันพีซ วาโนะคุนิ ตอนที่ 1001

วันพีซ วาโนะคุนิ ตอนที่ 1002

วันพีซ วาโนะคุนิ ตอนที่ 1003

วันพีซ วาโนะคุนิ ตอนที่ 1004

วันพีซ วาโนะคุนิ ตอนที่ 1005

วันพีซ วาโนะคุนิ ตอนที่ 1006

วันพีซ วาโนะคุนิ ตอนที่ 1007

วันพีซ วาโนะคุนิ ตอนที่ 1008

วันพีซ วาโนะคุนิ ตอนที่ 1009

วันพีซ วาโนะคุนิ ตอนที่ 1010

วันพีซ วาโนะคุนิ ตอนที่ 1011

วันพีซ วาโนะคุนิ ตอนที่ 1011

วันพีซ วาโนะคุนิ ตอนที่ 1012

วันพีซ วาโนะคุนิ ตอนที่ 1013

วันพีซ วาโนะคุนิ ตอนที่ 1014

วันพีซ วาโนะคุนิ ตอนที่ 1015

วันพีซ วาโนะคุนิ ตอนที่ 1016

วันพีซ วาโนะคุนิ ตอนที่ 1017

วันพีซ วาโนะคุนิ ตอนที่ 1018

วันพีซ วาโนะคุนิ ตอนที่ 1019

วันพีซ วาโนะคุนิ ตอนที่ 1020

วันพีซ วาโนะคุนิ ตอนที่ 1021

วันพีซ วาโนะคุนิ ตอนที่ 1022

วันพีซ วาโนะคุนิ ตอนที่ 1023

วันพีซ วาโนะคุนิ ตอนที่ 1024

วันพีซ วาโนะคุนิ ตอนที่ 1025

วันพีซ วาโนะคุนิ ตอนที่ 1026

วันพีซ วาโนะคุนิ ตอนที่ 1027

วันพีซ วาโนะคุนิ ตอนที่ 1028

วันพีซ วาโนะคุนิ ตอนที่ 1029

วันพีซ วาโนะคุนิ ตอนที่ 1030

วันพีซ วาโนะคุนิ ตอนที่ 1031

วันพีซ วาโนะคุนิ ตอนที่ 1032

วันพีซ วาโนะคุนิ ตอนที่ 1033

วันพีซ วาโนะคุนิ ตอนที่ 1034

วันพีซ วาโนะคุนิ ตอนที่ 1035

วันพีซ วาโนะคุนิ ตอนที่ 1036

วันพีซ วาโนะคุนิ ตอนที่ 1037

วันพีซ วาโนะคุนิ ตอนที่ 1038

วันพีซ วาโนะคุนิ ตอนที่ 1039

วันพีซ วาโนะคุนิ ตอนที่ 1040

วันพีซ วาโนะคุนิ ตอนที่ 1041

วันพีซ วาโนะคุนิ ตอนที่ 1042

วันพีซ วาโนะคุนิ ตอนที่ 1043

วันพีซ วาโนะคุนิ ตอนที่ 1044

วันพีซ วาโนะคุนิ ตอนที่ 1045

วันพีซ วาโนะคุนิ ตอนที่ 1046

วันพีซ วาโนะคุนิ ตอนที่ 1047

วันพีซ วาโนะคุนิ ตอนที่ 1048

วันพีซ วาโนะคุนิ ตอนที่ 1049

วันพีซ วาโนะคุนิ ตอนที่ 1050

วันพีซ วาโนะคุนิ ตอนที่ 1051

วันพีซ วาโนะคุนิ ตอนที่ 1052

วันพีซ วาโนะคุนิ ตอนที่ 1053

เรื่องย่อ: One Piece วันพีซ ฤดูกาลที่ 21 วาโนะคุนิ ซับไทย

เรื่องราวการผจญภัยของเด็กหนุ่ม ลูฟี่ [มังกี้ ดีลูฟี่] ใฝ่ฝันอยากเป็น (ราชาโจรสลัด) ตอนเด็กได้รู้จักกับ แชงคูส จึงอยากเป็นโจรสลัดเหมือน แชงคูส และได้แอบกิน ผลโกมุโกมุ (พารามิเซีย) ของแชงคูสเข้าไป ลูฟี่ ออกเดินทางและได้พบกับ โซโร [โรโรโนอา โซโร] เป็นนักล่าค่าหัว มีความเชี่ยวชาญในการใช้ดาบ โดยมีดาบ 3 เล่มเป็นอาวุธประจำตัว มีความใฝ่ฝันเป็นนักดาบที่เก่งที่สุดในโลก, นามิ สาวต้นหนประจำเรือที่มีพรสวรรค์ในการอ่านแผนที่, อูซป นักแม่นปืนประจำเรือ มีความสามารถในการยิงปืน ในการวาดรูป และการผลิตสิ่งของจริงๆหรือแหกตามาก, ซันจิ พ่อครัวประจำเรือกลุ่มหมวกฟาง ใช้ขาทั้งสองในการต่อสู้ ไม่นิยมใช้มือต่อสู้เพราะถือว่า ใช้มือในการปรุงอาหารเท่านั้น, ช็อปเปอร์ [โทนี่ โทนี่ ช็อปเปอร์] หมอประจำเรือ ใฝ่ฝันที่จะเป็นหมอที่สามารถรักษาได้ทุกโรค ในอดีตได้กินผลฮิโตะฮิโตะ (ผลมนุษย์) เข้าไปทำให้สามารถแปลงกายเป็นมนุษย์ (แต่ไม่ค่อยเหมือน), โรบิน [นิโค โรบิน] สาวนักโบราณคดี ผู้มีชีวิตเหลือรอดคนเดียวจากเกาะแห่งนักประวัติศาสตร์และนักวิชาการ

ยอดเข้าชม: 3.64 K

ดูการ์ตูน อนิเมะแนะนำ