Platinum End แพลตตินัม เอนด์ ตอนที่ 1-25 ซับไทย

เรื่องย่อ: Platinum End แพลตตินัม เอนด์ ซับไทย

"ชั้นจะมอบ 'ความหวังในการมีชีวิตอยู่' ให้เธอเอง" คาเคฮาชิ มิไร สูญเสียครอบครัวไปเพราะอุบัติเหตุและต้องใช้ชีวิตอย่างขมขื่นอยู่ทุกวัน ในบ้านญาติที่อุปการะ เด็กหนุ่มรู้สึกสิ้นหวังต่อทุกสิ่ง จึงตัดสินใจกระโดดตึกตายในวันที่จบการศึกษาระดับมัธยมต้น ทว่า สิ่งที่ปรากฏแก่สายตาของเด็กหนุ่มกลับเป็นเทวทูตตนหนึ่ง!?

ยอดเข้าชม: 652

รายการตอนทั้งหมด: Platinum End แพลตตินัม เอนด์ ซับไทย

แพลตตินัม เอนด์ ตอนที่ 1

แพลตตินัม เอนด์ ตอนที่ 2

แพลตตินัม เอนด์ ตอนที่ 2

แพลตตินัม เอนด์ ตอนที่ 4

แพลตตินัม เอนด์ ตอนที่ 5

แพลตตินัม เอนด์ ตอนที่ 6

แพลตตินัม เอนด์ ตอนที่ 7

แพลตตินัม เอนด์ ตอนที่ 8

แพลตตินัม เอนด์ ตอนที่ 9

แพลตตินัม เอนด์ ตอนที่ 10

แพลตตินัม เอนด์ ตอนที่ 11

แพลตตินัม เอนด์ ตอนที่ 12

แพลตตินัม เอนด์ ตอนที่ 13

แพลตตินัม เอนด์ ตอนที่ 14

แพลตตินัม เอนด์ ตอนที่ 15

แพลตตินัม เอนด์ ตอนที่ 16

แพลตตินัม เอนด์ ตอนที่ 17

แพลตตินัม เอนด์ ตอนที่ 19

แพลตตินัม เอนด์ ตอนที่ 19

แพลตตินัม เอนด์ ตอนที่ 20

แพลตตินัม เอนด์ ตอนที่ 21

แพลตตินัม เอนด์ ตอนที่ 22

แพลตตินัม เอนด์ ตอนที่ 23

แพลตตินัม เอนด์ ตอนที่ 24

แพลตตินัม เอนด์ ตอนที่ 25