Prima Doll ตอนที่ 11

เรื่องย่อ: Prima Doll ซับไทย

เรื่องราวของกลุ่มสาวที่เป็นพวกตุ๊กตากล (Automata) เคยถูกใช้ในสงคราม เมื่อสงครามสงบลง พวกเธอได้มาใช้ชีวิตอย่างมีความสุขในร้านคาเฟ่ในเมืองหลวง

ยอดเข้าชม: 151