Ro kyu bu ชมรมบาสวัยกระเตาะ ภาค 2 ตอนที่ 1-12 ซับไทย

เรื่องย่อ: Ro kyu bu ชมรมบาสวัยกระเตาะ ภาค 2 ซับไทย

3 เดือนหลังจากซุบารุได้เป็นโค้ชให้แก่เด็กชมรมบาสโรงเรียนประถมเคย์ชิน ในช่วงวันหยุดฤดูร้อนผมได้สอนสอนบาสให้แก่โทโมกะ

ยอดเข้าชม: 195

หมวดหมู่:

Subthai (ซับไทย)

รายการตอนทั้งหมด: Ro kyu bu ชมรมบาสวัยกระเตาะ ภาค 2 ซับไทย

Ro kyu bu ss ชมรมบาสวัยกระเตาะ ภาค 2 ตอนที่ 1 ซับไทย

Ro kyu bu ss ชมรมบาสวัยกระเตาะ ภาค 2 ตอนที่ 2 ซับไทย

Ro kyu bu ss ชมรมบาสวัยกระเตาะ ภาค 2 ตอนที่ 3 ซับไทย

Ro kyu bu ss ชมรมบาสวัยกระเตาะ ภาค 2 ตอนที่ 4 ซับไทย

Ro kyu bu ss ชมรมบาสวัยกระเตาะ ภาค 2 ตอนที่ 5 ซับไทย

Ro kyu bu ss ชมรมบาสวัยกระเตาะ ภาค 2 ตอนที่ 6 ซับไทย

Ro kyu bu ss ชมรมบาสวัยกระเตาะ ภาค 2 ตอนที่ 7 ซับไทย

Ro kyu bu ss ชมรมบาสวัยกระเตาะ ภาค 2 ตอนที่ 8 ซับไทย

Ro kyu bu ss ชมรมบาสวัยกระเตาะ ภาค 2 ตอนที่ 9 ซับไทย

Ro kyu bu ss ชมรมบาสวัยกระเตาะ ภาค 2 ตอนที่ 10 ซับไทย

Ro kyu bu ss ชมรมบาสวัยกระเตาะ ภาค 2 ตอนที่ 11 ซับไทย

Ro kyu bu ss ชมรมบาสวัยกระเตาะ ภาค 2 ตอนที่ 12 ซับไทย