Trigun ไทรกัน มือปืนสะท้านจักรวาล ซับไทย ตอนที่ 1-26

เรื่องย่อ: Trigun ไทรกัน มือปืนสะท้านจักรวาล ซับไทย

เป็นมือปืนผู้เคยสร้างตำนานอันยิ่งใหญ่เอาไว้ ว่ากันว่าเขาเป็นผู้ทำให้เมืองใหญ่ 1 ใน 7 กลายเป็นเถ้าถ่าน และยังเคยถล่มดวงจันทร์จนเป็นรูโบ๋ขนาดยักษ์มาแล้ว ปัจจุบันเวลาผ่านไป 2 ปี พร้อมกับชื่อของวอช เดอะสแตนบิชที่หายสาบสูญไป จนมีคนอ้างชื่อของวอช เดอะสแตนบิชออกปล้นสะดมเมืองต่างๆ ซับไทย

ยอดเข้าชม: 190

หมวดหมู่:

Subthai (ซับไทย)

รายการตอนทั้งหมด: Trigun ไทรกัน มือปืนสะท้านจักรวาล ซับไทย

Trigun ไทรกัน มือปืนสะท้านจักรวาล ซับไทย ตอนที่ 1

Trigun ไทรกัน มือปืนสะท้านจักรวาล ซับไทย ตอนที่ 2

Trigun ไทรกัน มือปืนสะท้านจักรวาล ซับไทย ตอนที่ 3

Trigun ไทรกัน มือปืนสะท้านจักรวาล ซับไทย ตอนที่ 4

Trigun ไทรกัน มือปืนสะท้านจักรวาล ซับไทย ตอนที่ 5

Trigun ไทรกัน มือปืนสะท้านจักรวาล ซับไทย ตอนที่ 6

Trigun ไทรกัน มือปืนสะท้านจักรวาล ซับไทย ตอนที่ 7

Trigun ไทรกัน มือปืนสะท้านจักรวาล ซับไทย ตอนที่ 8

Trigun ไทรกัน มือปืนสะท้านจักรวาล ซับไทย ตอนที่ 9

Trigun ไทรกัน มือปืนสะท้านจักรวาล ซับไทย ตอนที่ 10

Trigun ไทรกัน มือปืนสะท้านจักรวาล ซับไทย ตอนที่ 11

Trigun ไทรกัน มือปืนสะท้านจักรวาล ซับไทย ตอนที่ 12

Trigun ไทรกัน มือปืนสะท้านจักรวาล ซับไทย ตอนที่ 13

Trigun ไทรกัน มือปืนสะท้านจักรวาล ซับไทย ตอนที่ 14

Trigun ไทรกัน มือปืนสะท้านจักรวาล ซับไทย ตอนที่ 15

Trigun ไทรกัน มือปืนสะท้านจักรวาล ซับไทย ตอนที่ 16

Trigun ไทรกัน มือปืนสะท้านจักรวาล ซับไทย ตอนที่ 17

Trigun ไทรกัน มือปืนสะท้านจักรวาล ซับไทย ตอนที่ 18

Trigun ไทรกัน มือปืนสะท้านจักรวาล ซับไทย ตอนที่ 19

Trigun ไทรกัน มือปืนสะท้านจักรวาล ซับไทย ตอนที่ 20

Trigun ไทรกัน มือปืนสะท้านจักรวาล ซับไทย ตอนที่ 21

Trigun ไทรกัน มือปืนสะท้านจักรวาล ซับไทย ตอนที่ 22

Trigun ไทรกัน มือปืนสะท้านจักรวาล ซับไทย ตอนที่ 23

Trigun ไทรกัน มือปืนสะท้านจักรวาล ซับไทย ตอนที่ 24

Trigun ไทรกัน มือปืนสะท้านจักรวาล ซับไทย ตอนที่ 25

Trigun ไทรกัน มือปืนสะท้านจักรวาล ซับไทย ตอนที่ 26