Utawarerumono Futari no Hakuoro (ภาค3) ตอนที่ 1-27 ซับไทย

เรื่องย่อ: Utawarerumono Futari no Hakuoro (ภาค3) ซับไทย

Utawarerumono เป็นเกมที่พัฒนาโดย Aquaplus ที่ได้เปิดตัววางจำหน่ายบน PC ไปเมื่อปี 2002 และต่อมาในปี 2006 ก็ถูกนำมาทำเป็นอนิเมะฉายบนทีวี และได้มีอนิเมะ OVA ตามมาในปี 2009 ส่วน Utawarerumono: Itsuwari no Kamen ที่เป็นเกมภาคที่สองก็ได้วางจำหน่ายไปตอนเดือนกันยายน 2015 ซึ่งในปีเดียวกันนั้นก็ได้ออกอนิเมะทีวีมาด้วย และอนิเมะก็ได้ฉายจบลงไปในปี 2016 ส่วน Utawarerumono: Futari no Hakuoro จะต่อจากตอนจบของภาคก่อน ความขัดแย้งระหว่างแคว้นเริ่มทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น

ยอดเข้าชม: 205

รายการตอนทั้งหมด: Utawarerumono Futari no Hakuoro (ภาค3) ซับไทย

Utawarerumono Futari no Hakuoro ภาค3 ตอนที่ 1

Utawarerumono Futari no Hakuoro ภาค3 ตอนที่ 2

Utawarerumono Futari no Hakuoro ภาค3 ตอนที่ 3

Utawarerumono Futari no Hakuoro ภาค3 ตอนที่ 4

Utawarerumono Futari no Hakuoro ภาค3 ตอนที่ 5

Utawarerumono Futari no Hakuoro ภาค3 ตอนที่ 6

Utawarerumono Futari no Hakuoro ภาค3 ตอนที่ 7

Utawarerumono Futari no Hakuoro ภาค3 ตอนที่ 8

Utawarerumono Futari no Hakuoro ภาค3 ตอนที่ 9

Utawarerumono Futari no Hakuoro ภาค3 ตอนที่ 10

Utawarerumono Futari no Hakuoro ภาค3 ตอนที่ 11

Utawarerumono Futari no Hakuoro ภาค3 ตอนที่ 12

Utawarerumono Futari no Hakuoro ภาค3 ตอนที่ 13

Utawarerumono Futari no Hakuoro ภาค3 ตอนที่ 14

Utawarerumono Futari no Hakuoro ภาค3 ตอนที่ 17

Utawarerumono Futari no Hakuoro ภาค3 ตอนที่ 18

Utawarerumono Futari no Hakuoro ภาค3 ตอนที่ 19

Utawarerumono Futari no Hakuoro ภาค3 ตอนที่ 20

Utawarerumono Futari no Hakuoro ภาค3 ตอนที่ 21

Utawarerumono Futari no Hakuoro ภาค3 ตอนที่ 22

Utawarerumono Futari no Hakuoro ภาค3 ตอนที่ 23

Utawarerumono Futari no Hakuoro ภาค3 ตอนที่ 24

Utawarerumono Futari no Hakuoro ภาค3 ตอนที่ 25

Utawarerumono Futari no Hakuoro ภาค3 ตอนที่ 26

Utawarerumono Futari no Hakuoro ภาค3 ตอนที่ 27