Wan Jie Du Zun 2nd Season อาณาจักรเทพหมื่นปี ภาค 2 ตอนที่ 1-23 ซับไทย

เรื่องย่อ: Wan Jie Du Zun 2nd Season อาณาจักรเทพหมื่นปี ภาค 2 ซับไทย

ในวันนี้ หลินเฟิงกำลังรวบรวมจิตวิญญาณการต่อสู้ของเขาในคฤหาสน์หลิน เขาไม่ต้องการ เขาเพิ่งฝึกฝนจิตวิญญาณการต่อสู้ด้วยดาบให้อยู่ในรูปแบบพื้นฐาน คู่หมั้นของเขา จิ ใช้โอกาสที่จะใช้จิตวิญญาณการต่อสู้ของเขาและเขาเกือบจะอาเจียนเป็นเลือดและเสียชีวิต ในเวลาเดียวกัน จิตวิญญาณของ หลินเฟิง ได้เข้าสู่ที่ฝังศพของเหล่าทวยเทพ หญิงลึกลับในสุสานบอกหลินเฟิงว่าเธอสามารถได้รับพลังอันยิ่งใหญ่และความรู้ด้านศิลปะการต่อสู้ด้วยการกำจัดเทพเจ้าโบราณที่ฝังอยู่ที่นี่ ในวันนี้ หลินเฟิง กำลังรวบรวมจิตวิญญาณศิลปะการต่อสู้ที่ หลินเฟิง เขาไม่ต้องการ เขาเพิ่งพัฒนาจิตวิญญาณศิลปะการต่อสู้ด้วยดาบให้อยู่ในรูปแบบพื้นฐาน คู่หมั้นของเขา จิ ใช้โอกาสนี้เพื่อนำจิตวิญญาณศิลปะการต่อสู้ของเขา และเขาเกือบจะอาเจียนเป็นเลือดและเสียชีวิต ในเวลาเดียวกัน จิตวิญญาณของหลินเฟิงได้เข้าสู่ที่ฝังศพของเหล่าทวยเทพ หญิงลึกลับในสุสานบอกกับหลินเฟิงว่าเขาสามารถได้รับความแข็งแกร่งและความรู้เกี่ยวกับศิลปะการต่อสู้อย่างมหาศาลโดยการกำจัดเทพเจ้าโบราณที่ฝังอยู่ที่นี่…

ยอดเข้าชม: 299

รายการตอนทั้งหมด: Wan Jie Du Zun 2nd Season อาณาจักรเทพหมื่นปี ภาค 2 ซับไทย

อาณาจักรเทพหมื่นปี ภาค 2 ซับไทย ตอนที่ 1

อาณาจักรเทพหมื่นปี ภาค 2 ซับไทย ตอนที่ 2

อาณาจักรเทพหมื่นปี ภาค 2 ซับไทย ตอนที่ 3

อาณาจักรเทพหมื่นปี ภาค 2 ซับไทย ตอนที่ 4

อาณาจักรเทพหมื่นปี ภาค 2 ซับไทย ตอนที่ 5

อาณาจักรเทพหมื่นปี ภาค 2 ซับไทย ตอนที่ 6

อาณาจักรเทพหมื่นปี ภาค 2 ซับไทย ตอนที่ 7

อาณาจักรเทพหมื่นปี ภาค 2 ซับไทย ตอนที่ 8

อาณาจักรเทพหมื่นปี ภาค 2 ซับไทย ตอนที่ 9

อาณาจักรเทพหมื่นปี ภาค 2 ซับไทย ตอนที่ 10

อาณาจักรเทพหมื่นปี ภาค 2 ซับไทย ตอนที่ 11

อาณาจักรเทพหมื่นปี ภาค 2 ซับไทย ตอนที่ 12

อาณาจักรเทพหมื่นปี ภาค 2 ซับไทย ตอนที่ 13

อาณาจักรเทพหมื่นปี ภาค 2 ซับไทย ตอนที่ 14

อาณาจักรเทพหมื่นปี ภาค 2 ซับไทย ตอนที่ 15

อาณาจักรเทพหมื่นปี ภาค 2 ซับไทย ตอนที่ 16

อาณาจักรเทพหมื่นปี ภาค 2 ซับไทย ตอนที่ 17

อาณาจักรเทพหมื่นปี ภาค 2 ซับไทย ตอนที่ 18

อาณาจักรเทพหมื่นปี ภาค 2 ซับไทย ตอนที่ 19

อาณาจักรเทพหมื่นปี ภาค 2 ซับไทย ตอนที่ 20

อาณาจักรเทพหมื่นปี ภาค 2 ซับไทย ตอนที่ 21

อาณาจักรเทพหมื่นปี ภาค 2 ซับไทย ตอนที่ 22

อาณาจักรเทพหมื่นปี ภาค 2 ซับไทย ตอนที่ 23