Wings of the World (Wan Guo Zhi) ปนิธานหมื่นก๊ก ซับไทย ตอนที่ 1-16

เรื่องย่อ: Wings of the World (Wan Guo Zhi) ปนิธานหมื่นก๊ก ซับไทย

เป็นผลงานแอนิเมชั่นประวัติศาสตร์ของประเทศจีน โดยบอกเล่าเรื่องราวเมื่อหลายร้อยปีก่อนในยุคเดินเรือที่ยิ่งใหญ่ การสำรวจและพัฒนาของมนุษย์ในด้านต่างๆ ทำให้โลกเปลี่ยนไปทุกวัน ในเวลานั้นกองทัพเรือมาที่เมืองทะเลจีนใต้ของทุกชาติที่มีชื่อว่า “หมื่นก๊ก” เพื่อจับกุมอาชญากรคนสำคัญและเปลี่ยนศัตรูให้เป็นมิตร ด้วยการรวบรวม “ข้าหลวง” ของอัจฉริยะระดับโลก ต่อสู้กับกองกำลังที่รุกรานด้วยเทคโนโลยีที่เหนือกว่า ความโลภของหัวใจเปิดประตูสู่โลกใหม่ พ.ศ. 1663 คอมมอนอีร่า ผู้นำที่อายุน้อยที่สุดของกองทัพเรือราชวงศ์หมิง หลู่ ฉางเฟิง มีหน้าที่คุ้มกันเจ้าหน้าที่เพื่อจับอาชญากร แต่ถูกโจมตีโดยกองเรือผีและสัตว์ทะเล ทำให้ทูตทั้งหมดจมลง Lu Changfeng ได้รับการช่วยเหลือจากหญิงสาวลึกลับจากก้นมหาสมุทรและตามเธอไปยังศูนย์กลางการค้าระหว่างประเทศของ Age of Sail: Luzonในขณะนั้น เงินกว่า 70% ของราชวงศ์หมิงได้มาจากเกาะลูซอน และเกาะเล็กๆ แห่งนี้เป็นตัวกำหนดชะตากรรมของหลายประเทศ ผู้ตั้งถิ่นฐานชาวสเปนปกครองอย่างโหดร้าย และผู้คนจากทุกสาขาอาชีพภายใต้การแนะนำของซ่ง หยิงซิง ได้สร้างศูนย์กลางการเงินระหว่างประเทศ: อาณาจักรแห่งวาน แม้จะขัดแย้งกับ Song Yingxing แต่ Lu Changfeng ก็ยังเลือกที่จะเข้าร่วมทีมของ Song: 天工 ซึ่งมีส่วนร่วมในการต่อสู้กับผู้ตั้งถิ่นฐานชาวสเปนกับคนอื่นๆ ทั้งสองฝ่ายใช้สิ่งประดิษฐ์ทางเทคโนโลยีที่ล้ำหน้าในการต่อสู้ของพวกเขา เพื่อต่อต้านอาวุธอัจฉริยะของศัตรู Vesalius Song Yingxing ควบคุม Lu Changfeng ทำให้วันเวลาของเขาต่อสู้กับ Vesalius ในเกาหลี ฯลฯ

ยอดเข้าชม: 783

รายการตอนทั้งหมด: Wings of the World (Wan Guo Zhi) ปนิธานหมื่นก๊ก ซับไทย

Wings of the World (Wan Guo Zhi) ปนิธานหมื่นก๊ก ซับไทย ตอนที่ 1

Wings of the World (Wan Guo Zhi) ปนิธานหมื่นก๊ก ซับไทย ตอนที่ 2

Wings of the World (Wan Guo Zhi) ปนิธานหมื่นก๊ก ซับไทย ตอนที่ 3

Wings of the World (Wan Guo Zhi) ปนิธานหมื่นก๊ก ซับไทย ตอนที่ 4

Wings of the World (Wan Guo Zhi) ปนิธานหมื่นก๊ก ซับไทย ตอนที่ 5

Wings of the World (Wan Guo Zhi) ปนิธานหมื่นก๊ก ซับไทย ตอนที่ 6

Wings of the World (Wan Guo Zhi) ปนิธานหมื่นก๊ก ซับไทย ตอนที่ 7

Wings of the World (Wan Guo Zhi) ปนิธานหมื่นก๊ก ซับไทย ตอนที่ 8

Wings of the World (Wan Guo Zhi) ปนิธานหมื่นก๊ก ซับไทย ตอนที่ 9

Wings of the World (Wan Guo Zhi) ปนิธานหมื่นก๊ก ซับไทย ตอนที่ 10

Wings of the World (Wan Guo Zhi) ปนิธานหมื่นก๊ก ซับไทย ตอนที่ 11

Wings of the World (Wan Guo Zhi) ปนิธานหมื่นก๊ก ซับไทย ตอนที่ 12

Wings of the World (Wan Guo Zhi) ปนิธานหมื่นก๊ก ซับไทย ตอนที่ 13

Wings of the World (Wan Guo Zhi) ปนิธานหมื่นก๊ก ซับไทย ตอนที่ 14

Wings of the World (Wan Guo Zhi) ปนิธานหมื่นก๊ก ซับไทย ตอนที่ 15

Wings of the World (Wan Guo Zhi) ปนิธานหมื่นก๊ก ซับไทย ตอนที่ 16